Projekt Maják – síť kolegiální podpory

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000517

Projekt řeší vytvoření sítě center kolegiální podpory (CKP), která budou podporovat pedagogy při získávání a předávání dobrých zkušeností, přístupů a metod ve výuce předmětů fyziky a chemie se zaměřením na motivaci a rozvíjení zájmu žáků o tyto předměty. Využity budou dobré praktické zkušenosti zahraničních pedagogů a českých pedagogů napříč celou ČR. Na realizaci projektu se budou podílet a účastnit se jednotlivých aktivit CKP pedagogové ZŠ a SŠ z celé ČR.

Cílem projektu je vytvořit podmínky pedagogům ZŠ a SŠ pro získávání nových poznatků podporujících zvyšování zájmu žáků o studium především předmětů fyzika a chemie. Ověřovat si je v praxi a sdílet vlastní řešení. Cíle bude dosaženo prostřednictvím realizace činností organizovaných CKP a dalších aktivit.

Mikroweb projektu Maják

Plán aktivit projektu

Datum konání akce/aktivity Čas zahájení akce/aktivity Čas ukončení akce/aktivity Místo konání akce/aktivity
5.6. 14:00 16:00 SŠIS Dvůr Králové n. Labem
9.9. 14:00 16:00 SŠIS Dvůr Králové n. Labem
14.10. 14:00 16:00 SŠIS Dvůr Králové n. Labem
4.11. 14:00 16:00 SŠIS Dvůr Králové n. Labem
12.12. 14:00 16:00 SŠIS Dvůr Králové n. Labem

Online formulář

Zeptejte se a my vám rádi odpovíme.

Maják výstupy  – výsledky sdílení mezi pedagogy v praxi

závěr CKP - TALENT

Měření teploty v chladničce

Tepelná kapacita

Vliv proudění vzduchu na ochlazování tělesa

Teplo a jeho pohlcování a vyzařování

Var vody za sníženého tlaku

Galvanický článek z ovoce a zeleniny

Hustota kapalin

Vozítko s ultrazvukovým senzorem

Simulace termostatu

Simulace vodní, větrné turbíny

Měření intenzity světla

Pneumatický zvedák

Metronom

Větrník

Elektromobil

Ozobot

OZOBOT den stromů

Měření pH kapalin

OZOBOT bifenyl

LEGO ovládání robota

LEGO jízda po černé čáře

EV3 čtení barev

EV3 trezor

Měření napětí z ovoce a zeleniny

Atmosférický tlak

Digitální hlas

nový OZOBOT

iTriangle - dálkové senzory

iTriangle - Meteostanice