Projekt Maják – síť kolegiální podpory

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000517

Projekt řeší vytvoření sítě center kolegiální podpory (CKP), která budou podporovat pedagogy při získávání a předávání dobrých zkušeností, přístupů a metod ve výuce předmětů fyziky a chemie se zaměřením na motivaci a rozvíjení zájmu žáků o tyto předměty. Využity budou dobré praktické zkušenosti zahraničních pedagogů a českých pedagogů napříč celou ČR. Na realizaci projektu se budou podílet a účastnit se jednotlivých aktivit CKP pedagogové ZŠ a SŠ z celé ČR.

Cílem projektu je vytvořit podmínky pedagogům ZŠ a SŠ pro získávání nových poznatků podporujících zvyšování zájmu žáků o studium především předmětů fyzika a chemie. Ověřovat si je v praxi a sdílet vlastní řešení. Cíle bude dosaženo prostřednictvím realizace činností organizovaných CKP a dalších aktivit.

Mikroweb projektu Maják

Plán aktivit projektu

Datum konání akce/aktivity Čas zahájení akce/aktivity Čas ukončení akce/aktivity Místo konání akce/aktivity
19.12. 13.45 15.45 ZŠ Chrást
16.01. 13.45 15.45 ZŠ Chrást
21.02. 13.45 15.45 ZŠ Chrást
25.03. 13.45 15.45 ZŠ Chrást
24.04. 13:45 15:45 ZŠ Chrást
22.05. 13:45 15:45 ZŠ Chrást

Online formulář

Zeptejte se a my vám rádi odpovíme.

Maják výstupy  – výsledky sdílení mezi pedagogy v praxi

Termoska

Skupenské teplo vypařování

Kladka

Vodní kolo a zdymadlo

Robotická ruka

Měření tlaku

Galvanický článek

Lego Mindstorms první pokusy

Lego Mindstorms druhé pokusy

Letíme do vesmíru

Pasco, I triangl

3D tisk

3D modelování 3D tisk

Programování v Lego Mindstorms

Programování v Lego Mindstorms II

Šumíme

Seznamte se s Edisonem

Elektromagnetická indukce

Programujeme Edisona

Mrznoucí směs

Vedení elektrického proudu elektrolytem

Princip větrné nebo vodní turbíny

Microbit 1

Microbit 2

Teplotní senzor

Kódování pro nejmenší