Projekt Maják – síť kolegiální podpory

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000517

Projekt řeší vytvoření sítě center kolegiální podpory (CKP), která budou podporovat pedagogy při získávání a předávání dobrých zkušeností, přístupů a metod ve výuce předmětů fyziky a chemie se zaměřením na motivaci a rozvíjení zájmu žáků o tyto předměty. Využity budou dobré praktické zkušenosti zahraničních pedagogů a českých pedagogů napříč celou ČR. Na realizaci projektu se budou podílet a účastnit se jednotlivých aktivit CKP pedagogové ZŠ a SŠ z celé ČR.

Cílem projektu je vytvořit podmínky pedagogům ZŠ a SŠ pro získávání nových poznatků podporujících zvyšování zájmu žáků o studium především předmětů fyzika a chemie. Ověřovat si je v praxi a sdílet vlastní řešení. Cíle bude dosaženo prostřednictvím realizace činností organizovaných CKP a dalších aktivit.

Mikroweb projektu Maják

Plán aktivit projektu

Datum konání akce/aktivity Čas zahájení akce/aktivity Čas ukončení akce/aktivity Místo konání akce/aktivity
20.12. 14:00 16:00 ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary
17.01. 14:00 16:00 ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary
28.02. 14:00 16:00 ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary
28.03. 14:00 16:00 ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary
25.04. 14:00 16:00 ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary
30.05. 14:00 16:00 ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary

Online formulář

Zeptejte se a my vám rádi odpovíme.

Maják výstupy  – výsledky sdílení mezi pedagogy v praxi

Odhad a měření teploty v řece

Změna bodu tání ledu

Přesné měření teploty sněhu

Měření přístrojem Pasco PS 3202

Detekce vzdálenosti I

Přeměna kinetické a polohové energie

Ochlazování teploměru v různých podmínkách

Výpočet odevzdaného a přijatého tepla

Solární vozítko

Lego Mindstorms - Spiker

Účinnost rychlovarné konvice

Určení měrného skupenského tepla tání ledu

Software a programování v Lego Mindstorms

Lego Mindstorms - Konstrukční prvky a software

Přeměna mechanické energie na elektrickou

Měření meteoprvků

Princip hydraulických zařízení

Detekce vzdálenosti II

Pohyb tělesa a výpočet průměrné rychlosti

Graf nerovnoměrného pohybu

WM P05 28 03 19 3D tisk 2

3D tisk 3

3D tisk klíčenky

Tvorba 3D modelu v programu Sculptris

Optická iluze

kostka EV3

Dotykový senzor