Projekt Maják – síť kolegiální podpory

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000517

Projekt řeší vytvoření sítě center kolegiální podpory (CKP), která budou podporovat pedagogy při získávání a předávání dobrých zkušeností, přístupů a metod ve výuce předmětů fyziky a chemie se zaměřením na motivaci a rozvíjení zájmu žáků o tyto předměty. Využity budou dobré praktické zkušenosti zahraničních pedagogů a českých pedagogů napříč celou ČR. Na realizaci projektu se budou podílet a účastnit se jednotlivých aktivit CKP pedagogové ZŠ a SŠ z celé ČR.

Cílem projektu je vytvořit podmínky pedagogům ZŠ a SŠ pro získávání nových poznatků podporujících zvyšování zájmu žáků o studium především předmětů fyzika a chemie. Ověřovat si je v praxi a sdílet vlastní řešení. Cíle bude dosaženo prostřednictvím realizace činností organizovaných CKP a dalších aktivit.

Mikroweb projektu Maják

Plán aktivit projektu

Datum konání akce/aktivity Čas zahájení akce/aktivity Čas ukončení akce/aktivity Místo konání akce/aktivity
19.12. 14:30 16:30 ZŠ Školní Česká Lípa
23.01. 14:30 16:30 ZŠ Školní Česká Lípa
20.02. 14:30 16:30 ZŠ Školní Česká Lípa
21.03. 14:00 16:00 ZŠ Školní Česká Lípa
18.04. 14:00 16:00 ZŠ Školní Česká Lípa
23.05. 14:00 16:00 ZŠ Školní Česká Lípa

Online formulář

Zeptejte se a my vám rádi odpovíme.

Maják výstupy  – výsledky sdílení mezi pedagogy v praxi

Porovnávání teplotních změn

Rychlost chladnutí vody v různých materiálech

Pohlcování tepelného záření

Objemová roztažnost kapalin

Měření pH

Příprava kyseliny uhličité

Příprava domácí limonády

Cesta na Špičák s meteorologickou stanicí

Práce sil elektrického pole

Mechanický model větrné elektrárny

Dokáže pumpička rozsvítit LED diodu

Porovnávání hustoty kapalin

Zkoumáme neviditelné záření

Infračervené záření v praxi

pH ekosystémů

Hledání maximální intenzity odraženého světla

Simulace pouličního osvětlení

Vliv koncentrace vodného roztoku na jeho elektrickou vodivost

Hydrostatický tlak

Hydrostatické paradoxon

Galvanické pokovování

Fixírka

Třecí síla

Tahová síla na nakloněné rovině

Měření rychlosti zvuku ve vzduchu

Matematické kyvadlo

Skupenské teplo - vypařování vody

Luxmetr