Projekt Maják – síť kolegiální podpory

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000517

Projekt řeší vytvoření sítě center kolegiální podpory (CKP), která budou podporovat pedagogy při získávání a předávání dobrých zkušeností, přístupů a metod ve výuce předmětů fyziky a chemie se zaměřením na motivaci a rozvíjení zájmu žáků o tyto předměty. Využity budou dobré praktické zkušenosti zahraničních pedagogů a českých pedagogů napříč celou ČR. Na realizaci projektu se budou podílet a účastnit se jednotlivých aktivit CKP pedagogové ZŠ a SŠ z celé ČR.

Cílem projektu je vytvořit podmínky pedagogům ZŠ a SŠ pro získávání nových poznatků podporujících zvyšování zájmu žáků o studium především předmětů fyzika a chemie. Ověřovat si je v praxi a sdílet vlastní řešení. Cíle bude dosaženo prostřednictvím realizace činností organizovaných CKP a dalších aktivit.

Mikroweb projektu Maják

Plán aktivit projektu

Datum konání akce/aktivity Čas zahájení akce/aktivity Čas ukončení akce/aktivity Místo konání akce/aktivity
11.12. 13:00 15:00 ZŠ Vápno
15.01. 13:00 15:00 ZŠ Vápno
26.02. 13:00 15:00 ZŠ Vápno
12.03. 13:00 15:00 ZŠ Vápno
30.04. 13:00 15:00 ZŠ Vápno
21.05. 13:00 15:00 ZŠ Vápno

Online formulář

Zeptejte se a my vám rádi odpovíme.

Maják výstupy  – výsledky sdílení mezi pedagogy v praxi

Teploměr Pasco

Bublinky

Chromatika barev

Krystalizace solí

Hoření

Vyrábíme oxid uhličitý

Seznámení s výukovou stavebnicí iTriangl

Elektromagnetismus

Kuličková dráha

Kyvadlo

Metronom

Zrak

Plave nebo se topí

Šetříme chytře

Měření teploty

Lego Mindstorms prezentace robotů

Lego Mindstorms

Elektrický obvod

Lom světla

Stavebnice Pasco

Konstrukce termosek

Pohyb těles

Newtonovy zákony

Tiskárna 3D

iTriangle kyvadlo

iTriangle termostat

iTriangle metronom