Projekt Maják – síť kolegiální podpory

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000517

Projekt řeší vytvoření sítě center kolegiální podpory (CKP), která budou podporovat pedagogy při získávání a předávání dobrých zkušeností, přístupů a metod ve výuce předmětů fyziky a chemie se zaměřením na motivaci a rozvíjení zájmu žáků o tyto předměty. Využity budou dobré praktické zkušenosti zahraničních pedagogů a českých pedagogů napříč celou ČR. Na realizaci projektu se budou podílet a účastnit se jednotlivých aktivit CKP pedagogové ZŠ a SŠ z celé ČR.

Cílem projektu je vytvořit podmínky pedagogům ZŠ a SŠ pro získávání nových poznatků podporujících zvyšování zájmu žáků o studium především předmětů fyzika a chemie. Ověřovat si je v praxi a sdílet vlastní řešení. Cíle bude dosaženo prostřednictvím realizace činností organizovaných CKP a dalších aktivit.

Mikroweb projektu Maják

Plán aktivit projektu

Datum konání akce/aktivity Čas zahájení akce/aktivity Čas ukončení akce/aktivity Místo konání akce/aktivity
19.12. 14:00 16:00 ZŠ a MŠ Červený Vrch, Praha 6
16.01. 14:00 16:00 ZŠ a MŠ Červený Vrch, Praha 6
19.02. 14:00 16:00 ZŠ a MŠ Červený Vrch, Praha 6
27.03. 14:00 16:00 ZŠ a MŠ Červený Vrch, Praha 6
24.04. 14:00 16:00 ZŠ a MŠ Červený Vrch, Praha 6
22.05. 14:00 16:00 ZŠ a MŠ Červený Vrch, Praha 6

Online formulář

Zeptejte se a my vám rádi odpovíme.

Maják výstupy  – výsledky sdílení mezi pedagogy v praxi

Co se rychleji ohřeje, zchladne

Způsoby zahřívání a ochlazování

Změny teploty při změně skupenství

Taje led stejně rychle

Udržování stálé teploty

Jak vyrobit galvanický článek

Hrajeme si s kyvadlem

Pohon mlýnského kola

Autíčko

Generátor

Hrajeme si s tlakem

Měříme si hustotu

Stroje Roboti

Vyrábíme střídavý proud

Měření síly

Světlo na konci tunelu

Šetříme chytře

Měření siloměrem

Proč jablko nepadá daleko od stromu

3D tisk loga

Programujeme robota

3D tiskárna

Měření tlaku