Projekt Maják – síť kolegiální podpory

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000517

Projekt řeší vytvoření sítě center kolegiální podpory (CKP), která budou podporovat pedagogy při získávání a předávání dobrých zkušeností, přístupů a metod ve výuce předmětů fyziky a chemie se zaměřením na motivaci a rozvíjení zájmu žáků o tyto předměty. Využity budou dobré praktické zkušenosti zahraničních pedagogů a českých pedagogů napříč celou ČR. Na realizaci projektu se budou podílet a účastnit se jednotlivých aktivit CKP pedagogové ZŠ a SŠ z celé ČR.

Cílem projektu je vytvořit podmínky pedagogům ZŠ a SŠ pro získávání nových poznatků podporujících zvyšování zájmu žáků o studium především předmětů fyzika a chemie. Ověřovat si je v praxi a sdílet vlastní řešení. Cíle bude dosaženo prostřednictvím realizace činností organizovaných CKP a dalších aktivit.

Mikroweb projektu Maják

Plán aktivit projektu

Datum konání akce/aktivity Čas zahájení akce/aktivity Čas ukončení akce/aktivity Místo konání akce/aktivity
12.12. 14:00 16:00 ZŠ 17.listopadu Jičín
23.01. 14:00 16:00 ZŠ 17.listopadu Jičín
27.02. 14:00 16:00 ZŠ 17.listopadu Jičín
20.03. 14:00 16:00 ZŠ 17.listopadu Jičín
24.04. 14:00 16:00 ZŠ 17.listopadu Jičín
22.05. 14:00 16:00 ZŠ 17.listopadu Jičín

Online formulář

Zeptejte se a my vám rádi odpovíme.

Maják výstupy  – výsledky sdílení mezi pedagogy v praxi

Termoska

Proč se v zimě solí silnice

Endotermické a Exotermické reakce

Změny teploty při tuhnutí sádry

Změny teploty vypařování tekutin

Co každý den pijeme

Jak tiká čas

Lego Mindstorms 1

Ať vyšumí

Teplota stoupá, slunce svítí

Zelenina známá neznámá

Lego Mindstoms 2 první pohyby

Kolo kolo mlýnský

Co nám pomáhá uklízet

Lego Mindstorms 3 senzory

Změna teploty při kvašení

Šetříme chytře

Lego Mindstorms 1

Pějme píseň dokola

Dnes vaří

Byl to ten slavný den

Robot ve městě

Proč jablko nepadá daleko od stromu

Zrychli a zpomal

Třecí síla

Raketou na Měsíc

Klamou nás naše smysly

Magnetické pole