Projekt Maják – síť kolegiální podpory

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000517

Projekt řeší vytvoření sítě center kolegiální podpory (CKP), která budou podporovat pedagogy při získávání a předávání dobrých zkušeností, přístupů a metod ve výuce předmětů fyziky a chemie se zaměřením na motivaci a rozvíjení zájmu žáků o tyto předměty. Využity budou dobré praktické zkušenosti zahraničních pedagogů a českých pedagogů napříč celou ČR. Na realizaci projektu se budou podílet a účastnit se jednotlivých aktivit CKP pedagogové ZŠ a SŠ z celé ČR.

Cílem projektu je vytvořit podmínky pedagogům ZŠ a SŠ pro získávání nových poznatků podporujících zvyšování zájmu žáků o studium především předmětů fyzika a chemie. Ověřovat si je v praxi a sdílet vlastní řešení. Cíle bude dosaženo prostřednictvím realizace činností organizovaných CKP a dalších aktivit.

Mikroweb projektu Maják

Plán aktivit projektu

Datum konání akce/aktivity Čas zahájení akce/aktivity Čas ukončení akce/aktivity Místo konání akce/aktivity
10.12. 14:00 16:00 ZŠ Boskovice
23.01. 14:00 16:00 ZŠ Boskovice
20.02. 14:00 16:00 ZŠ Boskovice
20.03. 14:00 16:00 ZŠ Boskovice
24.04. 14:00 16:00 ZŠ Boskovice
22.05. 14:00 16:00 ZŠ Boskovice

Online formulář

Zeptejte se a my vám rádi odpovíme.

Maják výstupy  – výsledky sdílení mezi pedagogy v praxi

Itriangle

Software pro 3D modelování

3D Tisk Slic3r

3D technologie, 3D pera, 3D tiskárna

Lego Mindstorms první krůčky

Práce s 3D scannerem

Základy 3D modelování a 3D tisk

Práce s Lego Mindstorms

3D modelování ve výuce

Tisk 3D modelů

Experimentální výuka s Pasco

3D Scanner ve výuce

Animace figurek z 3D tiskárny

Měření CO2

3D technologie ve školách

Práce s PASCO

lego Mindstorms

PASCO počasí

Práce s 3D