Projekt Maják – síť kolegiální podpory

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000517

Projekt řeší vytvoření sítě center kolegiální podpory (CKP), která budou podporovat pedagogy při získávání a předávání dobrých zkušeností, přístupů a metod ve výuce předmětů fyziky a chemie se zaměřením na motivaci a rozvíjení zájmu žáků o tyto předměty. Využity budou dobré praktické zkušenosti zahraničních pedagogů a českých pedagogů napříč celou ČR. Na realizaci projektu se budou podílet a účastnit se jednotlivých aktivit CKP pedagogové ZŠ a SŠ z celé ČR.

Cílem projektu je vytvořit podmínky pedagogům ZŠ a SŠ pro získávání nových poznatků podporujících zvyšování zájmu žáků o studium především předmětů fyzika a chemie. Ověřovat si je v praxi a sdílet vlastní řešení. Cíle bude dosaženo prostřednictvím realizace činností organizovaných CKP a dalších aktivit.

Mikroweb projektu Maják

Plán aktivit projektu

Datum konání akce/aktivity Čas zahájení akce/aktivity Čas ukončení akce/aktivity Místo konání akce/aktivity
19.12. 14:00 17:00 ZŠ Marie Curie-Sklodowské a MŠ Jáchymov
30.01. 14:00 17:00 ZŠ Marie Curie-Sklodowské a MŠ Jáchymov
27.02. 14:00 17:00 ZŠ Marie Curie-Sklodowské a MŠ Jáchymov
27.03. 14:00 16:00 ZŠ Marie Curie-Sklodowské a MŠ Jáchymov
27.04. 14:00 16:00 ZŠ Marie Curie-Sklodowské a MŠ Jáchymov
29.05. 14:00 16:00 ZŠ Hroznětín

Online formulář

Zeptejte se a my vám rádi odpovíme.

Maják výstupy  – výsledky sdílení mezi pedagogy v praxi

Projevy chemické reakce

Stavebnice Lego Mindstorms

3D tisk Flashforge

Pohyb těles, měření vzdálenosti

Meteorologie

3D tisk

3D tisk vol 2

Změna bodu tání ledu

Lego Mindstorms EV3

iTriangle

3D tisk

iTriangle programování

iTriangle dynamo

Teplota

Měření teploty

Měření síly