Cesťáci zpracovávají maturitní práci

Příprava na maturitu samozřejmě probíhá v rámci vyučování celé čtyři roky od nástupu žáků do vybraného oboru. Ve čtvrtém ročníku se ale aktivita nejenom žáků stupňuje. Každý žák má za úkol vypracovat návrh čtyřdenního zájezdu na určené téma pro určitou skupinu turistů – např. děti, smíšená skupina, zájezd pro seniory apod. Kam a s jakou skupinou se…