Exkurze do Národního technického muzea v Praze

Dne 5. 11. 2019 se žáci oborů Aplikovaná chemie (2. B, 3. B) a Informační technologie (3. I) zúčastnili exkurze do Národního technického muzea v Praze. Žáci oboru Aplikovaná chemie přednostně zamířili do stálé expozice Chemie kolem nás. Cílem této expozice bylo poukázat na souvislosti mezi mnoha ději v běžném životě a předměty, které denně bereme do…

exkurze ve farmaceutické firmě Dr. Muller pharma

Žáci 4. B Aplikované chemie –  farmaceutický asistent se zúčastnili 7. 11. 2019 odborné exkurze ve farmaceutické firmě Dr. Muller pharma v Hradci Králové. Byli poučeni o BOZP ve firmě  a vybaveni pomůckami i do čistých prostor. Viděli výrobu čípků, polotuhých lékových forem, tabletovačku, linku na balení do primárního a sekundárního obalu. Na druhé budově měli…

Stolničení

V prvním ročníku se i žáci oboru cestovní ruch seznamují s různými aspekty práce v oboru. Nejde pouze o průvodce, zaměstnance cestovních kanceláří, muzeí a informačních center, jde také o střední management pohostinství, a proto se naši žáci seznamují i se základy stolničení. Průvodce/delegát totiž musí umět poznat kvalitu podniku i podle služeb personálu pracujícího…