Adaptační víkend

program: Neděle: 14 – 15 hod příjezd na DM 16 – 18 hod prohlídka města 19 – 22 hod opékání buřtů, hry, soutěže… Pondělí: 8 – 9 hod snídaně 9 – 11:30 sportovní dopoledne (plážový volejbal, fotbal, stolní tenis, cyklovýlet…) 12 – 13 hod oběd 13 – 18 hod výlet na Kuks (odjezd autobusem, zpět…