Poděkování

Děkujeme za milá slova, pane generále, rádi jsme pomohli. Ten dík patří našim kolegům z jídelny, domova mládeže a ředitelství školy, kteří vše zajišťovali.