Pitva ledviny

Praktická cvičení vhodně doplňují výuku zdravovědy, somatologie a biologie. Nástěnné obrazy, videa ani výklad učitele nemohou nikdy nahradit osobní zkušenost, kterou žáci získají právě při praktickém cvičení. Tentokrát si žáci třídy 2. EM vyzkoušeli pitvu ledviny. Tato práce je velmi bavila a po ní si všichni mohli lépe představit funkci části močového ústrojí. PharmDr. Markéta…

Nová učebna

Po několika měsících usilovného snažení, nemalých výdajů, práce pracovníků školy a dodavatelských firem má škola k dispozici novou učebnu pro studijní obor Masér. Zaměřena je zejména na praktická cvičení v rámci regenerace, rekondice, kompenzace a relaxace. Učebna je vybavena potřebnými pomůckami např. balančními.  Je koncipována tak, aby zde bylo možné pozorovat postavení těla v rámci cvičení. Zároveň učebna…

Kvalifikace masér sportovní a rekondiční

Některé žákyně 4. ročníku oboru Kosmetické služby zaměření Wellnes absolvovaly 9.6. zkoušku před autorizovanou osobou. Tou byl Mgr. Zelinka a další zkoušející byl ortoped MUDr. Vladimír Medek Samotné zkoušení proběhlo  v prostorách školy v odborné učebně. Všechny účastnice tuto zkoušku úspěšně složily a obdržely osvědčení. Dle Národní soustavy kvalifikací získaly další kvalifikaci Masér sportovní a rekondiční. Vedoucí…