Vzpomínka na ing. Jaroslava Dobiáše

Na počátku září tohoto roku nás zarmoutila smutná zpráva. Zemřel dlouholetý pedagogický pracovník naší školy ing. Jaroslav Dobiáš. „Jak tiše žil, tak tiše odešel.“ Chtělo by se říct, že stejně tiše, ale s obrovským přehledem, schopností oddělit podstatné od nepodstatného, pochopením pro osobní problémy učitelů a žáků po mnoho let řídil pedagogický sbor jako zástupce ředitele…