Využití IT ve výuce somatologie

Budoucí kadeřnice ze třídy 3. D si před vánoci vyzkoušely při praktickém cvičení připojení kamer k mikroskopům a počítačům a prozkoumaly anatomii kůže a vlasu. Nejprve si podle zapsaného postupu připravily vlastní mikroskopický preparát a ten pak, pomocí malé kamery, připojené k žákovskému mikroskopu, zobrazily na monitoru počítače. Do sešitů vše zakreslily a popsaly. Nakonec v závěru…