Zprovozněn multifunkční analyzátor Mantech

Dnes byl v chemické laboratoři „průmyslovky“ zprovozněn multifunkční analyzátor Mantech. Analyzátor je profesionálním zařízením pro analýzu kvality vody, stanovení více parametrů v jednom vzorku. Bude využit prioritně pro výuku analytické chemie žáků 3. a 4. ročníku oboru Aplikovaná chemie. Naše střední škola je první, která ho v ČR vlastní.