Czechcybertron 2022 den druhý

Dne 28.4.2022 se pokračovalo v kybernetickém cvičení a navázalo se na nabité zkušenosti z předešlého dne. Prvním úkolem bylo nabourání se do takzvaného gridu, což je mapa rozvodové soustavy elektrické energie po České republice. Na panelu jsou vyznačeny body, které značí největší elektrárny v ČR. Nejdříve účastníci měli za úkol změnit barvu jedné led diody…