Adaptační kurz DM aneb Intr nanečisto

Ve dnech 14 – 16.8. se uskutečnil již 7. ročník adaptačního kurzu DM aneb Intr nanečisto.  Účast žáků budoucích prvních ročníků  byla letos   nejvyšší – 66 žáků a přes to všichni perfektně spolupracovali, za což jim patří velké díky od vychovatelů. Počasí nám přálo, a tak jsme stihli poznat město, vystoupat na vyhlídkovou věž kostela Jana Křtitele…