Spolupráce s DD Dolní Lánov

V rámci odborného výcviku vizážistiky jsme my, žákyně 4. ročníku oboru Kosmetické služby byly, zařazeny do projektu Etika spolufinancovaného z MUP KHK. Vedení naší školy oslovilo Dětský domov v Lánově, zda by v rámci tohoto projektu chtěli pro své dospívající žáky připravit workshop na téma Vizáž a hygiena v dospívání. Vzhledem k věkové kategorii ubytovaných v zařízení byl tento nápad…