Maséři v praxi

Studenti oboru Masér sportovní a rekondiční (MSR) v průběhu studia získávají manuální dovednosti během předmětu Odborný výcvik. V jeho průběhu absolvují odbornou praktickou přípravu různými formami. Hlavní je jejich práce s příchozími klienty v prostorách školy budovy S. Druhou formou je možnost zvolit si pracoviště, kde sami chtějí vykonávat praxi dle svého výběru (v rozsahu čtyř týdnů za dobu…