Stáž chemiků na UPCE

Dne 23.3.2023 třída 4.B absolvovala jednodenní stáž na chemicko-technologické fakultě Univerzity Pardubice. V laboratořích na nás čekala celkem tři stanoviště s různými úlohami. Vyzkoušeli jsme si analýzu potravin, stanovovali jsme aktivitu vody a barevnost vzorků na UV-VIS spektrofotometru. Ve druhé laboratoři jsme stanovovali sušinu refraktometricky a obsah vápníku v mléce chelatometricky. Třetím stanovištěm byl IČ…