Exkurze do Národního technického muzea v Praze

Dne 5. 11. 2019 se žáci oborů Aplikovaná chemie (2. B, 3. B) a Informační technologie (3. I) zúčastnili exkurze do Národního technického muzea v Praze. Žáci oboru Aplikovaná chemie přednostně zamířili do stálé expozice Chemie kolem nás. Cílem této expozice bylo poukázat na souvislosti mezi mnoha ději v běžném životě a předměty, které denně bereme do…

Exkurze do pravěku v Archeoparku ve Všestarech

Dne 8.11.2019 se žáci 1.B a 1.I zúčastnili exkurze do Archeoparku ve Všestarech. Během pátečního dopoledne si prošli celou vnitřní část muzea, kde poznali práci archeologů a viděli různé typy archeologických lokalit z celé Evropy. S pomocí modelu v 1. patře si mohli představit pravěkou krajinu včetně tehdejšího osídlení. Součástí programu byla rovněž výstava replik pravěkých předmětů…

Učebna 60 je hotová.

V rámci rekonstrukce celé budovy se nám podařilo zajistit opravu a modernizaci tří hlavních počítačových učeben. Jako poslední se dokončila učebna č. 60. Všude je klimatizace, takže školní sauna 🙂 je už minulost. Na cestě jsou nové počítače a monitory. Takže už nám zbývá jen učebna 70 🙂 .Na průmce máme hned tři velké počítačové učebny pro 30 žáků!

Hackathon 2019

Martin Guzan, Štěpán Suchánek, Tomáš Houžvička z 1. ročníku a Tomáš Batelka z 2. ročníku složili společně první tým reprezentující naši školu. Druhý tým byl sloužen z žáků 3. ročníku, a to Rostislava Ruzse a Ondřeje Langra. Oba týmy měly za úkol využít otevřených dat pro Královéhradecký kraj a naprogramovat aplikaci, která bude sloužit pro veřejnost. První tým…

Zapojení „informatiků“ do soutěže Hackathon

Škola se zapojila do soutěže Hackathon KHK. Za naši školu jsou přihlášeny dva týmy. Soutěž je zaměřena na vývoj webové aplikace a práci s velkými daty. Účastnící musí během jednoho dne vytvořit aplikaci podobnou úřední desce na KÚ apod. Do soutěže se přihlásili žáci prvního, druhého a třetího ročníku. Všem zúčastněným přejeme mnoho úspěchů.