Zelená energie

Dne 17.10 2023 se třída 1.EM  zúčastnila ekologické exkurze Zelená energie. Nejdříve žáci navštívili středisko Sever v Hradci Králové, kde pro nás měly lektorky připravené různé aktivity týkající se životního prostředí a obnovitelných zdrojů energie. Poté se žáci přesunuli do Labské vodní elektrárny Hučák, kde zhlédli krátký ukázkový film o elektrárnách a pak se rovnou přesunuli…

Zlatý masér

Dne 19.11.2023 jsme se zúčastnili soutěže „Zlatý masér“, který se konal v Sanatoriu Klímkovice. Zúčastnilo se 15 škol z ČR a SK – oboru masér sportovní a rekondiční. Naši školu jsme reprezentovali Jennifer Walderová, Tereza Johnová ze 4M a René Stejskal z 3M a naše „modelka“ z 2M Kaucka Lucie. Po slavnostním úvodu soutěžení začalo sportovní masáži…

Hry bez hranic

První, druhé a třetí ročníky z oboru Masér sportovní a rekondiční se koncem září zúčastnily sportovních her v Hradci Králové na Stříbrném rybníku. Náplní dvou dnů byla spousta her a seznamování s žáky jedné střední školy z Polska. První den se odehrával ve stylu Survivor. Dva kmeny, do kterých byli žáci rozděleni, bojovaly v různých jak fyzicky, tak i…

Pitva srdce

Dne 14. 6. 2023 žáci 1. ročníku – Masér sportovní a rekondiční v rámci předmětu somatologie měli praktické cvičení. Cílem byla pitva srdce. Bohužel se nepodařilo sehnat srdce vepřové, které je více podobné srdci lidskému, tudíž žáci pitvali hovězí srdce. Pomocí skalpelu, pinzety a nůžek studenti zkoumali komory, předsíně, aortu, chlopně, dolní a horní dutou…

1EM exkurze Pardubice

V úterý 9.5. se žáci 1. ročníku oborů Masér sportovní – rekondiční a Kosmetické služby vydali vlakem na exkurzi do Pardubic. Prvním cílem byla návštěva IQ parku Ideon. Zde si žáci mohli vyzkoušet virtuální realitu a mnoho dalších interaktivních atrakcí. Druhým cílem byla návštěva místního zámku, konkrétně výstavy Kdy jste je viděli naposledy? Výstava byla zaměřená…

DOTEK23

Přijďte se podívat na výkony žáků středních škol ve sportovní a alternativní masáži. Účastní se: Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Praha 4, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Brno Merhautova, příspěvková organizace, Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s., Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Polička, s.r.o., Střední…

Maséři v praxi

Studenti oboru Masér sportovní a rekondiční (MSR) v průběhu studia získávají manuální dovednosti během předmětu Odborný výcvik. V jeho průběhu absolvují odbornou praktickou přípravu různými formami. Hlavní je jejich práce s příchozími klienty v prostorách školy budovy S. Druhou formou je možnost zvolit si pracoviště, kde sami chtějí vykonávat praxi dle svého výběru (v rozsahu čtyř týdnů za dobu…

Nové experimentální sady na cvičení ze somatologie

V letošním školním roce 2022/2023 jsme nově získali pro obor masér z  mimořádných účelových prostředků Královéhradeckého kraje 7 experimentálních sad pro polytechnické vzdělávání. Konkrétně se jedná o 7 mikroskopů s kamerou a USB připojením k PC a 7 sad s 50 somatologickými preparáty. Tím jsme doplnili původních 8 mikroskopů pro maséry na 15. Nyní může každý žák používat…

Projektový den: Co s odpady?

Třída 2.EM se v pondělí 12.12. vypravila vlakem do Hradce Králové do střediska ekologické výchovy EVVO Sever. Na programu bylo téma „Co s odpady?“. Žáci se aktivně zapojili do připraveného programu, třídili připravený odpad, řešili zadané úkoly a ve skupinkách vášnivě obhajovali své názory. Bylo zřejmé, že budoucnost naší planety není žákům lhostejná.