exkurze ve farmaceutické firmě Dr. Muller pharma

Žáci 4. B Aplikované chemie –  farmaceutický asistent se zúčastnili 7. 11. 2019 odborné exkurze ve farmaceutické firmě Dr. Muller pharma v Hradci Králové. Byli poučeni o BOZP ve firmě  a vybaveni pomůckami i do čistých prostor. Viděli výrobu čípků, polotuhých lékových forem, tabletovačku, linku na balení do primárního a sekundárního obalu. Na druhé budově měli…

Stolničení

V prvním ročníku se i žáci oboru cestovní ruch seznamují s různými aspekty práce v oboru. Nejde pouze o průvodce, zaměstnance cestovních kanceláří, muzeí a informačních center, jde také o střední management pohostinství, a proto se naši žáci seznamují i se základy stolničení. Průvodce/delegát totiž musí umět poznat kvalitu podniku i podle služeb personálu pracujícího…

Prohlídka kadeřnictví

Dne 22. a 23. 10. 2019 nás naše mistrové vzaly z odborného výcviku na prohlídku kadeřnických provozoven v okolí školy a náměstí. Byli jsme se podívat v dámském i pánském kadeřnictví, kde jsme mohli vidět prostory kadeřnických salonů, vybavení a práci zaměstnanců. Tato exkurze nám dala do budoucna určitou inspiraci. Julie Koubová a Tereza Popelková,…

Gaudeamus 4. C

Ve středu 23. října se většina naší třídy vydala na veletrh vysokých škol Gaudeamus do Brna, aby si vybrala právě tu pravou školu pro nás. Veletrh je tak populární, že i ti z nás, kteří dorazili mezi prvními, museli před vstupem čekat v dlouhé frontě. Počasí však bylo téměř letní, a tak to nikomu vlastně…

Expedice UNESCO

Expedice UNESCO jsme nazvali sérii exkurzí po 12, resp. 14 památkách České republiky zapsaných do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví neboli mezi památky UNESCO. Tyto exkurze neslouží pouze pro seznámení se s významnými kulturními místy, ale žáci si připravují výklad o jednotlivých částech, budovách, zahradách apod., a tak si nacvičují dovednosti průvodce. Trénují nejen svou…

Exkurze do pravěku v Archeoparku ve Všestarech

Dne 8.11.2019 se žáci 1.B a 1.I zúčastnili exkurze do Archeoparku ve Všestarech. Během pátečního dopoledne si prošli celou vnitřní část muzea, kde poznali práci archeologů a viděli různé typy archeologických lokalit z celé Evropy. S pomocí modelu v 1. patře si mohli představit pravěkou krajinu včetně tehdejšího osídlení. Součástí programu byla rovněž výstava replik pravěkých předmětů…

Program Fulbright English Teaching Assistant v praxi

Společně s paní učitelkou Hojnou a Kyselovou jsme se podílely na přípravě návštěvy žáků z Hronovské školy. Naplánovaly jsme pro ně jednodenní návštěvu města, prohlídku kostela sv. Jana Křtitele a výrobnu vánočních ozdob. Nakonec jsme žáky pozvaly k nám do školy na budovu S, aby viděli, jakou máme školu a vybavení. Po městě nás provázely…

Gratulace

V našich řadách, konkrétně ve 4. C, je slečna, která se v logické olympiádě UHK umístila 50. z 880, a tím se probojovala do krajského kola této akce. Toto kolo se konalo 1. 11. 2019, jich bylo pouze pár, kteří se účastnili poprvé, a tak vůbec nevěděli, co je čeká. I tak se Vaše spolužačka,…

Lyžařský výcvikový zájezd pro ročník 2019 – 2020

Střední škola informatiky a služeb ve Dvoře Králové nad Labem Elišky Krásnohorské 2069, 544 01 Dvůr Králové n. L.   Informace pro první ročníky – lyžařský výcvikový zájezd (LVZ) Na základě školního vzdělávacího plánu pořádá naše škola v letošním školním roce 2019-2020 lyžařský výcvikový zájezd (LVZ).   Termín LVZ pro první ročníky 5. 1. 2020…

Biomateriály a kosmetika ve Zlíně

Biomateriály a kosmetika je název bakalářského studijního oboru, který nově otevřeli na Fakultě technologické, Univerzity Tomáše Bati, ve Zlíně. Pro absolventky a absolventy našeho studijního oboru Kosmetické služby se tak otevírá možnost pokračovat ve studiu kosmetiky na vysoké škole. Univerzitu Tomáše Bati jsme navštívili v červnu 2019 se třídou 1. E v rámci exkurze do ZOO Zlín,…