Pitva ledviny

Praktická cvičení vhodně doplňují výuku zdravovědy, somatologie a biologie. Nástěnné obrazy, videa ani výklad učitele nemohou nikdy nahradit osobní zkušenost, kterou žáci získají právě při praktickém cvičení. Tentokrát si žáci třídy 2. EM vyzkoušeli pitvu ledviny. Tato práce je velmi bavila a po ní si všichni mohli lépe představit funkci části močového ústrojí. PharmDr. Markéta…

Nová učebna

Po několika měsících usilovného snažení, nemalých výdajů, práce pracovníků školy a dodavatelských firem má škola k dispozici novou učebnu pro studijní obor Masér. Zaměřena je zejména na praktická cvičení v rámci regenerace, rekondice, kompenzace a relaxace. Učebna je vybavena potřebnými pomůckami např. balančními.  Je koncipována tak, aby zde bylo možné pozorovat postavení těla v rámci cvičení. Zároveň učebna…

Kvalifikace masér sportovní a rekondiční

Některé žákyně 4. ročníku oboru Kosmetické služby zaměření Wellnes absolvovaly 9.6. zkoušku před autorizovanou osobou. Tou byl Mgr. Zelinka a další zkoušející byl ortoped MUDr. Vladimír Medek Samotné zkoušení proběhlo  v prostorách školy v odborné učebně. Všechny účastnice tuto zkoušku úspěšně složily a obdržely osvědčení. Dle Národní soustavy kvalifikací získaly další kvalifikaci Masér sportovní a rekondiční. Vedoucí…

Maturity 4E

Ve dnech 7. 6.  –  8. 6. 2021 proběhly ústní maturitní zkoušky oboru Kosmetické služby. Všechny studentky byly na zkoušky dobře připraveny. Úsměvné bylo, že první den se maturovalo povinně v rouškách, zatímco druhý den jsme dle pokynu ministerstva mohli všichni v průběhu zkoušek roušky odložit.

projekt SPOLU

Distanční výuka nás nezastaví! Tvoříme dále, i když to je někdy těžší. Projekt SPOLU vznikl z dřevěné dekorace, stvořené z člověka a psa. Tak proč nenajít siluety různých postav, zvířat a věcí, které spolu budou souviset. Tyto siluety obkreslit ve vektorovém programu a kresbu použít ve 3D programu pro vytvoření prostorového modelu, co by se…

HOAX a Apríl na SPOŠ

Při distanční výuce PCV bylo zadání: Vytvoř falešnou zprávu HOAX na Apríl, obrázek a text. Výsledky si můžete prohlédnout sami. Dnes dne 1.4.2021, se předělávala znovu budova školy a zaměstnanci stavby během pauzy kouřili a když odhodili nedopalek, tak to chytlo o plyn, který měli v budově a najednou byl menší výbuch a začalo hořet. Kvůli…

Poděkování

Děkujeme za milá slova, pane generále, rádi jsme pomohli. Ten dík patří našim kolegům z jídelny, domova mládeže a ředitelství školy, kteří vše zajišťovali.

Ubytování a strava pro 80 policistů

Naše škola je aktuálně jedním z nejbezpečnějších míst v ČR Zajišťujeme ubytování a stravu pro 80 policistů, kteří jsou nasazeni na hranicích okresu. A naši zaměstnanci se opravdu snaží, aby byli naši hosté spokojeni. Souběžně pomáháme při organizaci testování ATG testy v Hankově domě. Studenti oboru Bezpečnostně právní činnost se velmi aktivně a ochotně zapojili…

Očkovací centrum

V těchto dnech děláme to, co se od o nás čeká. Pomáháme. Dokončujeme přípravy auly na očkovací centrum, aktuálně tam připravujeme počítačovou síť. Naše škola také nově poskytla zázemí pro část policistů, kteří zajišťují kontroly na hranicích okresu. Díky nasazení a obětavosti našich zaměstnanců jsme schopni ubytovat a stravovat až 80 policistů, kteří sem jsou…