Bruslení 1. D

Pro někoho mohou být hodiny tělocviku nuda, ale to neplatí pro nás. Minulý týden jsme dvě hodiny tělesné výchovy strávili na místním kluzišti. Někdo jezdil jako o závod, jiný byl na bruslích jen párkrát v životě. Opravdu jsme si to užili. Zatím jsme pilovali jen jízdu vpřed a překládání vpřed po kruhu. Příště zkusíme potrénovat obtížnější…

Vánoční cestovatelský festival

Pro letošní předvánoční den si žáci oboru Cestovní ruch z 3. C připravili pro budovu S „Vánoční cestovatelský festival“. V cyklu přednášek představili zážitky ze svých cest do Londýna, Paříže, Amsterdamu, Itálie, Anglie a Maroka. Ostatní třídy nezůstaly pozadu a připravily řadu workshopů. Mohli jsme tak ochutnat zahraniční dobroty, které pro nás napekli hotelníci z 3. A,…

Předvánoční výlet 1. D

Abychom nasáli sváteční vánoční atmosféru, rozhodli jsme se, že se rozjedeme do Železného Brodu do Minimuzea skleněných betlémů, které je jediné na světě. Je zde k vidění 70 betlémů zhotovených různými sklářskými technologiemi: betlémy figurkové, hutní, z dutého skla, tekutého skla, broušeného skla, korálkové, na skle malované, tavená plastika a skleněná mozaika. V prodejně se dají zakoupit různé…

multimédia na SŠIS

Tak a je to online, první kompletní video s virtuálním studiem. Stále se učíme pracovat s televizní technikou a využívat její možnosti. Víme, že jsme stále na začátku, a to je to hezké. Máme ještě vše před sebou, stále je co objevovat. Klíčovací technologie je naprosto úžasná, při minimálním svícení je výsledek dokonalý a ve…

román Radka Johna Memento

Umělecká agentura RAJCHA zdramatizovala román Radka Johna Memento a se svým představením přijela 17.12.2019 na SŠIS. Žáci sledovali osudy těch, kteří propadli drogám a vydali se na cestu, ze které není návratu. Pořad měl u středoškolských diváků kladnou odezvu.

Školní kolo olympiády v anglickém jazyce

V pondělí 16. 12. se konalo školní kolo olympiády v anglickém jazyce, kterého se zúčastnilo 34 žáků z 1. – 3. ročníků  naší školy. První částí byl dovednostní test, ze kterého nejlepší postoupili do ústního kola. A vítězové? Očividně máme silné 1. ročníky, protože na prvním místě se umístil Dominik Knutson z 1. A, na…

Veřejná prohlídka budovy průmyslovky po rekonstrukci

Dne 12.12.2019 proběhla veřejná prohlídka budovy průmyslovky po rekonstrukci, a to za přítomnosti významných hostů, jako Mgr. Martiny Berdychové, náměstkyně hejtmana, prof. Ing. Petra Kalendy, CSc. děkana FCHT Univerzity Pardubice a starosty města Dvůr Králové n. L. Ing. Jana Jarolíma. Přítomní shlédli inovované učebny budovy průmyslovky, muzeum textilního tisku, učebny informatiky, sdílené učebny robotiky, učebnu…

Adventní Drážďany

V předvánočním čase se žáci z budovy S zajeli podívat do sousedního Německa. Cílem byl nejprve popelčin zámek Moritzburg, kde se samotná pohádka Tři oříšky pro Popelku natáčela. Poté jsme se přesunuli do historického centra Drážďan. Při komentované prohlídce jsme se dozvěděli mnoho zajímavých informací o těchto památkách – Saská státní opera, Zwinger, Taschenberský palác,…

Vzácná návštěva v naší škole

Dne 11.12. 2019 naši školu navštívil Ing. Ivan Pilný, spolu s náměstkyní hejtmana Martinou Berdychovou. Ing. Pilný je významnou postavou v oblasti informačních technologii, v současné době je zmocněncem pro digitální  vzdělávání v ČR. Oba hosté se v doprovodu místostarostky Alexandry Jiřičkové seznámili se sdílenými učebnami, které představuji unikátní vzdělávací model, kdy se společným úsilím podařilo v prostorách naší školy vytvořit…

Moderní metody výuky

V některých třídách prvního ročníku postupně zkoušíme zavádět moderní metody výuky. U nás ve škole se neučí jen žáci, ale i všichni učitelé. Klidně se stane, že se na hodinu jednoho kolegy přijde podívat dalších deset našich učitelů. Po roce školení, vzájemných hospitací, návštěv ve Finsku a Popradu jsme pozvali další školy na ukázkový den…

Školní psycholog v naší škole.

Školní psycholog v naší škole. Začali jsme spolupracovat s panem psychologem PhDr. Lubošem Tomanem. Bude k nám jezdit nejméně dvě pondělí v měsíci a bude se zpočátku zaměřovat na stmelování třídních kolektivů. Bude mít také individuální konzultace pro žáky a rodiče.