ZDRAVÉ VAŘENÍ

Žáci studijního oboru Masér sportovní a rekondiční při SPOŠ Dvůr Králové nad Labem se během výuky neseznamují pouze s masážními technikami, nýbrž součástí studia je i správná výživa a životospráva. Též žáci oboru Kosmetické služby mají  předmět Výživa předepsaný v učebním plánu, neboť i tento obor úzce souvisí se zdravou výživou. V rámci zmíněného odborného předmětu se žáci…

Masér sportovní a rekondiční – Exkurze Lázně Velichovky

Třída 2.M se 24.2. seznámila s Lázněmi Velichovky, kam půjdou na odbornou praxi. Po celou dobu nás prováděla hlavní setra, která nám ukázala všechny místnosti např. kosmetický salón, tělocvičnu, jídelnu a krásnou prostornou masážní místnost a další místnosti, kde se provádí parafinový zábaly, podvodní léčba a perličková koupel … Místnosti byly krásně prostorné. Nám se…

Kosmetičky – vizážistky v Galerii moderního umění

Žákyně 3. E strávily celé dopoledne v Galerii moderního umění v Hradci Králové, která pro ně připravila program „Barva a co se za ní skrývá“. Workshop všechny zúčastněné vtáhl do světa barev, nejen těch na obrazech, ale i barev, které jsou nedílnou součástí našeho života. Všechny aktivity, kterými nás zkušená edukátorka provedla, směřovaly k pochopení…

Zpráva z přednášky pro projekt IKAP II

Genetika a estery ve FOA Žáci a pedagogové třídy 4B navštívili dne 17. 2. 2022 Univerzitu Pardubice, konkrétně laboratoře FCHT.  Návštěvu účastníci zahájili přednáškou ke  genetice a k laboratorní přípravě esterů. Následně si žáci i učitelé mohli teoretické znalosti ověřit přímo v laboratorních cvičeních. „A co se naučili?“ Rozhodně poznávat chromozomy pod mikroskopem a identifikovat dle…

Poděkování

Dobrý den, pane řediteli! Jsem na komplexní péči v Lázních Bělohrad. Při několika procedurách jsem se setkal s Vaším studentem oboru Masér – Jiřím KŇÁKALEM, který je zde na praxi. Jeho erudovanost, ochota a příkladný přístup k „pacientovi“ mně přiměl k tomu, abych Vám to sdělil. Přeji Vám, a samozřejmě Vaší škole, abyste měli a…

SPOŠCAST s Miroslavem Hvězdou na téma historie

SPOŠCAST naší školy je pravidelný pořad s premiérou každou druhou neděli ve 14h. Budeme vám přinášet neformální rozhovory s lidmi z naší školy, ale i bývalých studentů. Dnes vám nabízíme povídání s Miroslavem Hvězdou, bývalým žákem naší školy a ředitel šablonárny filmového tisku podniku Tiba.

SPOŠ virtuální studio o Domově mládeže

První studio v roce 2022 je hotové, moderovala nová dvojce Liliana a Dan. Můžete vidět reportáže z Domova mládeže naší školy. V první reportáži se představí keramický kroužek. Druhá reportáž nás zavede na horolezecký kroužek. A poslední dvě jsou vzpomínkou na rok minulý, zpívání vánočních písní a noční Halloween pro první ročníky.

Projektové dny pro ZŠ

I v tomto školním roce pokračujeme v laboratorních cvičeních z chemie pro žáky základních škol. V tomto pololetí naše laboratoře již navštívili žáci ZŠ kap. Jaroše z Trutnova, ZŠ Mostek, ZŠ Chvalkovice a ZŠ Česká Skalice. Žáci si vyzkoušeli celu řadu zajímavých a efektivních chemických pokusů. Nově také nabízíme žákům ZŠ tzv. „projektové dny“, zaměřené…

Zprovozněn multifunkční analyzátor Mantech

Dnes byl v chemické laboratoři „průmyslovky“ zprovozněn multifunkční analyzátor Mantech. Analyzátor je profesionálním zařízením pro analýzu kvality vody, stanovení více parametrů v jednom vzorku. Bude využit prioritně pro výuku analytické chemie žáků 3. a 4. ročníku oboru Aplikovaná chemie. Naše střední škola je první, která ho v ČR vlastní.

Objevujeme poklady Národního muzea v Praze

Dne 12.1.2022 měla celá naše třída 1EM projektový den. Navštívili jsme s naší třídní učitelkou Národního muzeum v Praze. Prohlédli jsme si obě části muzea, starou budovu po rekonstrukci i novou část. Objevovali jsme spoustu zajímavých věcí jako například kostru plejtváka, drahé kameny a také poklady české historie. Měli jsme čas i na procházku po Václavském náměstí.…

Subterra Cup 2022

V letošním roce jsou sportovní akce z pandemických důvodů Covid-19 z velké části zrušeny nebo omezeny. Výjimkou tomu nebyl ani letošní florbalový turnaj, který se prezentuje pod názvem Subterra Cup 2022. Jedná se o program v kooperaci s Českým florbal a dává tím prostor alespoň z malé části pro sportovní srovnání mezi středními školami v…