Dříve a dnes

Během distanční výuky žáci druhého ročníku zpracovali v rámci praktických cvičení fotografii dříve a dnes. Velice povedený projekt vám tímto prezentujeme na stránkách školy. Díky za pěkně odvedenou práci.

Vážený kolega Mgr. Pavel Mitiska

S hlubokou lítostí oznamujeme všem spolupracovníkům, bývalým studentům a veřejnosti, že nás navždy opustil náš dlouholetý a vážený kolega Mgr. Pavel Mitiska. Řadu let působil jako pedagog na bývalé Střední průmyslové škole textilní ve Dvoře Králové nad Labem. Byl přátelský, vstřícný, dobrosrdečný, měl rád legraci a mnoha absolventům se zapsal do povědomí jako nadšený sportovec,…

Stužkování 4.E

Mezi oblíbené akce 4. ročníků patří stužkovací večírek, kde každá budoucí maturantka a maturant obdrží z rukou třídního učitele maturitní stužku. Letos nás tato akce díky koronavirové epidemii minula. Ale protože stužky stačily na poslední chvíli dorazit, tak při poslední hodině strávené ve školních lavicích proběhlo rychlé a na koleni připravené stužkování. Paní učitelky z…

Kuks a Josefov očima budoucích průvodců

Pro praktická cvičení oboru Cestovní ruch se našimi „laboratořemi“ staly v měsíci září nedaleké destinace: Kuks a pevnost Josefov. Kuks není jenom barokní hospitál a jeho turistický potenciál je obrovský. Snažili jsme se na něj dívat z pohledu jednotlivých cílových skupin a najít vhodný program šitý na míru právě pro ně. Setkali jsme se s mnoha zajímavými…

vážený kolega Ing. Jan Fišer

S hlubokou lítostí oznamujeme všem spolupracovníkům a bývalým studentům, že nás navždy opustil náš dlouholetý a vážený kolega Ing. Jan Fišer. Řadu let působil jako pedagog a posléze zástupce ředitele na bývalé Střední průmyslové škole textilní ve Dvoře Králové nad Labem. V 90. letech minulého století se spolupodílel na otevření oboru Textilní výroba a podnikatelství, Management…

kroužek SPOŠ multimédia

Po ročním fungování kroužku SŠIS multimédia se můžeme pochlubit několika zajímavými videi, které jsme vytvořili. V loňském školním roce jsme se zaměřili na virtuální studio, které vznikalo sporadicky jednou za dva měsíce. Často bylo dlouhé a nebylo již aktuální. Proto je na čase udělat změnu. S novým názvem školy proběhne změna grafiky a název kroužku na SPOŠ…