4. B v Zahradě léčivých rostlin

Koncem září navštívila třída 4. B za krásného počasí Zahradu léčivých rostlin Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Vyslechli jsme odborný výklad, prohlédli skleníky, venkovní expozice, proces sušení rostlin a viděli výukové prostory a vybavení pro studenty k vědecké a studijní činnosti. Tradičně nejzajímavější byla toxikologická část zahrady a nově jsme se dozvěděli i…

Adaptační a stmelovací kurzy na SPOŠ Dvůr Králové

V červnu jsme se dozvěděli o dotační výzvě z MŠMT „Spolu po Covidu“ k nastartování zdravých vztahů ve třídě a stmelení kolektivů. Neváhali jsme ani minutu a vyplnili žádost. Náš projekt byl úspěšně schválen a v druhém týdnu v září se žáci 1. a 2. ročníku, oboru Kadeřník-vizážista mohli vydat do Rekreačního střediska Český ráj, Pařez. MŠMT ČR program…

Adaptační kurz Spolu po Covidu

V pondělí 6.9. se vydala třída 1.D na adaptační kurz Spolu po Covidu do Rekreačního střediska Český ráj. Kurz byl podpořen a financován MŠMT z programu Spolu po Covidu. Po příjezdu na místo jsme se ubytovali a vydali na prohlídku okolí, navštívili jsme nedaleký skalní hrad Pařez. Po obědě jsme se seznámili s instruktorkou Štěpánkou,…

Vzpomínka na ing. Jaroslava Dobiáše

Na počátku září tohoto roku nás zarmoutila smutná zpráva. Zemřel dlouholetý pedagogický pracovník naší školy ing. Jaroslav Dobiáš. „Jak tiše žil, tak tiše odešel.“ Chtělo by se říct, že stejně tiše, ale s obrovským přehledem, schopností oddělit podstatné od nepodstatného, pochopením pro osobní problémy učitelů a žáků po mnoho let řídil pedagogický sbor jako zástupce ředitele…

Začátek školního roku

Začátek školního roku byl tradičně velmi náročný. Studium v tomto školním roce zahájilo 585 žáků (o 50 více, než minulé září). Máme 23 tříd, vyučujeme 7 oborů. 1. září jsem obešel všechny třídy a všude popřál úspěšný školní rok. Od pondělí začínají adapťáky, kurzy a exkurze. Rozjíždí se třeba i „Expedice Unesco“ u cesťáků –…

Předávání maturitních vysvědčení 4E

Obdobně jako výuka byla poslední dva ročníky nestandardní, tak i předávání maturitních vysvědčení neproběhlo v prostorách školní auly, ale v parčíku před budovou S. Přálo nám počasí a celá akce se nesla v příjemném rodinném duchu s kapkou nostalgie. Všem absolventkám přeji krásné prázdniny a správné nakročení do dalšího života. Třídní učitelka Martina Koblasová