Název oboru: Informační technologie
Kód oboru: 18–20–M/01
ŠVP: Kybernetická bezpečnost
Délka studia: 4 roky
Způsob ukončení studia: Maturitní zkouška

Příběh tohoto oboru je velmi zajímavý a je spjat právě s průmyslovkou ve Dvoře Králové. Výpočetní středisko a sálový počítač byly na naší průmyslovce již v 60. letech a výuka výpočetní techniky se stala součástí učebních plánů již v 70. letech. V roce 1997 pak začala výuka oboru Informační technologie na třech školách v České republice. A průmyslovka ve Dvoře Králové byla mezi nimi. Můžeme tedy říci: U nás to začalo a my jsme originál.

A po dvaceti letech přicházíme s další novinkou –  „KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST“.

Jednou z novinek, kterou SŠIS Dvůr Králové připravila, je vzdělávací program – Informační technologie – Kybernetická bezpečnost. Obor Informační technologie vyučujeme už 20 let, novým vzdělávacím programem reagujeme na aktuální požadavky státní i soukromé sféry, ty odborníky na kybernetickou bezpečnost nutně potřebují

Tento program byl připravován ve spolupráci s odborníky z Národního úřadu pro informační a kybernetickou bezpečnost a sdružením Network Security Monitoring Clustr, tyto instituce jsou autoritami v oblasti kybernetické bezpečnosti. Od června 2018 škola přijala členství ve sdružení Network Security Monitoring Cluster a od roku 2019 v rámci projektové činnosti spolupracuje také s dalšími středními školami vyučujícími oblast kybernetické bezpečnosti.

Internet a počítačové sítě procházejí prudkým rozvojem. Z toho plyne nutnost zabezpečení systému proti krádeži dat, špehování počítačů a kontinuální zabezpečení sítí.

Našim firmám a úřadům stále schází specialisté na kybernetickou bezpečnost, budoucí uplatnění absolventů tohoto oboru je tak naprosto bezproblémové. Již nyní v naší zemí chybí 7 tisíc odborníků na tuto oblast.

Během studia bude jedním z hlavních předmětů Robotika a internet věcí, Programování, Počítačové sítě, Kybernetická bezpečnost. Žáci se naučí algoritmizaci a zápisu algoritmů v jazyce vývojových diagramů. Výuka bude podpořena praktickými cvičeními. Při programování robotických zařízení žáci využijí programovací bloky v prostředí Mindstorms od firmy Lego, Raspberry. Dále se naučí programovat v moderních programovacích jazycích.

Neméně významným předmětem bude předmět Operační systémy. Žáci získají znalosti v oblasti instalace a konfigurace desktopových operačních systémů na platformě Microsoft, GNU/Linux a Macintosh. Výuka platformy Microsoft bude podpořena e-learingovými kurzy Microsoft IT Academy. Při simulaci operačních systémů budou využívány virtualizace pomocí nástroje Oracle VirtualBox. Žáci se seznámí také se serverovými variantami operačních systémů Windows Server. Jedním ze stěžejních vyučovaných předmětů budou tedy počítačové sítě. Do vyšších ročníků je zakomponována CISCO akademie, do které je zapojena i naše škola.

Dále žáci poznají většinu moderních technologií používaných pro vývoj webových stránek a webových aplikací, naučí se pracovat se základními technologiemi pro vývoj webu (HTML, CSS) i pro vývoj webových aplikací s důrazem na dynamiku na straně klienta i serveru (PHP, JavaScript). V hodinách programového vybavení se žáci naučí efektivně využívat možnosti aplikačního programového vybavení. V prvním ročníku se naučí pracovat na pokročilé úrovni s kancelářským balíkem MS Office (Word, Excel a PowerPoint), dále zvládnou vytvářet obrázky pomocí vektorové a rastrové grafiky. Ve vyšších ročnících bude kladen důraz na spolupráci programů a převody dat z různých formátů, programování maker, návrhy databází, PHP technologie a multimédia. Žáci se v praktických cvičeních seznámí s grafikou a 3D modelováním. V rámci předmětu kybernetická bezpečnost se bude vyučovat např. obrana před útoky, analýza provozu sítě a mnoho dalšího.

Pro žáky připravujeme také kroužky v oblasti informačních a komunikačních technologií.

Absolvent studijního programu se uplatní v různých firmách a organizacích, ve státním i nestátním sektoru na pozicích: bezpečnostního technika informačních technologií, technika datového centra, technika datových analýz a programátora specifických algoritmů. Rovněž jako operátor kybernetického centra, správce sítě, programátor.

Uplatnění najde absolvent ve firmách:

 • spotřebitelského, strojírenského, chemického průmyslu, elektrotechnického průmyslu
 • ve státním sektoru

Prioritou výukového programu je výuku co nejvíce přiblížit praxi. Každý žák v září dostane svůj počítač, který bude jeho hlavní učební pomůckou. V současné době prošla velká část počítačových učeben rekonstrukcí, na žáky čeká moderní vybavení umožňující výuku kybernetické bezpečnosti.

Špičkově vybavená učebna umožní praktickou výuku ochrany počítačových a komunikačních sítí, a to ve cvičných, ale naprosto reálných podmínkách.

Proč jít studovat Informační technologie na SŠIS

 • budu studovat na státní škole a nebudu za studium platit
 • mohu se věnovat sportu, protože škola má několik hřišť, sportovní halu a skvěle vybavenou posilovnu
 • budu studovat to, co mne baví, a čemu věnuji spoustu času (práci s počítačem)
 • budu studovat na škole, která má s výukou IT dlouholetou zkušenosti
 • budu studovat nové technologie, nejmodernější programovací jazyky a operační systémy
 • budu odborník na kybernetickou bezpečnost
 • získám uplatnění  na trhu práce
 • mám možnost pracovat v oboru IT za nadprůměrný plat
 • budu připraven na studium vysoké školy
 • získám základní znalosti z oblasti elektrotechniky, elektroniky, robotiky a dalších technických oborů
 • získám certifikáty CISCO, které uznávají po celém světě
 • ubytuji se v hezkém domově mládeže a budu mít připojení wifi zdarma

budu využívat ve výuce stavebnice pro stavbu robotů Lego EV3 a další moderní vybavení