Projekt Maják – síť kolegiální podpory

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000517

Projekt řeší vytvoření sítě center kolegiální podpory (CKP), která budou podporovat pedagogy při získávání a předávání dobrých zkušeností, přístupů a metod ve výuce předmětů fyziky a chemie se zaměřením na motivaci a rozvíjení zájmu žáků o tyto předměty. Využity budou dobré praktické zkušenosti zahraničních pedagogů a českých pedagogů napříč celou ČR. Na realizaci projektu se budou podílet a účastnit se jednotlivých aktivit CKP pedagogové ZŠ a SŠ z celé ČR.

Cílem projektu je vytvořit podmínky pedagogům ZŠ a SŠ pro získávání nových poznatků podporujících zvyšování zájmu žáků o studium především předmětů fyzika a chemie. Ověřovat si je v praxi a sdílet vlastní řešení. Cíle bude dosaženo prostřednictvím realizace činností organizovaných CKP a dalších aktivit.

Mikroweb projektu Maják

Plán aktivit projektu

Datum konání akce/aktivity Čas zahájení akce/aktivity Čas ukončení akce/aktivity Místo konání akce/aktivity
20.12. 14:00 16:00 SSŠ AGC Teplice
27.12. 14:00 16:00 SSŠ AGC Teplice
29.01. 14:00 16:00 SSŠ AGC Teplice
14.02. 14:00 16:00 SSŠ AGC Teplice
25.03. 14:00 16:00 SSŠ AGC Teplice
25.04. 14:00 16:00 SSŠ AGC Teplice
24.05. 14:00 16:00 SSŠ AGC Teplice

Online formulář

Zeptejte se a my vám rádi odpovíme.

  Maják výstupy  – výsledky sdílení mezi pedagogy v praxi

  Měřící sady a senzory PASCO II

  Měřící sady a senzory skupenské teplo

  Měřící sady a senzory PASCO teploměr

  Měřící sady a senzory PASCO I

  Jak tiká čas III I triangl

  Jak tiká čas I I triangl

  Měření účinnosti rychlovarné konvice

  Teploměr Pasco

  Závislost hustoty vody na teplotě

  Ukázka možného sw pro tvorbu modelů

  Příprava modelů v programu ProgeCAD II

  Příprava modelů v programu ProgeCAD I

  Práce se senzory tlaku a teploty

  Využití tisku při výrobě fyzikálních pomůcek

  3D tisk a příprava podkladů

  Využití senzorů PASCO při výuce fyziky

  Využití tisku při výrobě fyzikálních pomůcek

  3D tisk a příprava podkladů

  Jak tiká čas II I triangl

  Bezdrátový vozík Pasco

  Meteostanice I triangl

  3D tisk - příprava podkladů

  3D tisk

  3D tisk

  3D tisk

  PASCO měřící sady

  3D skener

  PASCO

  PASCO senzor počasí

  PASCO počasí