Projekt Maják – síť kolegiální podpory

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000517

Projekt řeší vytvoření sítě center kolegiální podpory (CKP), která budou podporovat pedagogy při získávání a předávání dobrých zkušeností, přístupů a metod ve výuce předmětů fyziky a chemie se zaměřením na motivaci a rozvíjení zájmu žáků o tyto předměty. Využity budou dobré praktické zkušenosti zahraničních pedagogů a českých pedagogů napříč celou ČR. Na realizaci projektu se budou podílet a účastnit se jednotlivých aktivit CKP pedagogové ZŠ a SŠ z celé ČR.

Cílem projektu je vytvořit podmínky pedagogům ZŠ a SŠ pro získávání nových poznatků podporujících zvyšování zájmu žáků o studium především předmětů fyzika a chemie. Ověřovat si je v praxi a sdílet vlastní řešení. Cíle bude dosaženo prostřednictvím realizace činností organizovaných CKP a dalších aktivit.

Mikroweb projektu Maják

Plán aktivit projektu

Datum konání akce/aktivity Čas zahájení akce/aktivity Čas ukončení akce/aktivity Místo konání akce/aktivity
13.12. 14:00 16:00 ZŠ a MŠ Poličná
17.01. 14:00 16:00 ZŠ a MŠ Poličná
21.02. 14:00 16:00 ZŠ a MŠ Poličná
27.03. 14:00 16:00 ZŠ a MŠ Poličná
25.04. 14:00 16:00 ZŠ a MŠ Poličná
21.05. 14:00 16:00 ZŠ a MŠ Poličná

Online formulář

Zeptejte se a my vám rádi odpovíme.

  Maják výstupy  – výsledky sdílení mezi pedagogy v praxi

  Teplota

  Jak se změní teplota vody když do ni budeme foukat

  Jak se mění teplota ledu když k němu dáme sůl

  Měření částí těla

  Jak se rychle ochladí voda v různých nádobách

  Vliv proudění vzduchu na ochlazování tělesa

  Měření pH nápojů

  Měření pH v roztocích

  Stavebnice iTriangl

  Učíme se pracovat s výukovou stavebnicí iTriangl

  Učíme se pracovat s výukovou stavebnicí iTriangl

  Bude zima bude mráz

  Teplota

  Změna teploty látek při rozpouštění látek

  Měření pH

  Neutralizace kyseliny

  Měření pH půd

  Lego Mindstorms - Testujeme stavebnici

  Lego Mindstorms 2 pokus

  Lego Mindstorms 3 pokus

  Proč se solí silnice

  Stavebnice iTriangle

  Měříme pH nápojů

  Reakce kyseliny a zásadité látky

  Práce se stavebnicí iTriangle

  Okyselování vody pomocí CO2