Projekt Maják – síť kolegiální podpory

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000517

Projekt řeší vytvoření sítě center kolegiální podpory (CKP), která budou podporovat pedagogy při získávání a předávání dobrých zkušeností, přístupů a metod ve výuce předmětů fyziky a chemie se zaměřením na motivaci a rozvíjení zájmu žáků o tyto předměty. Využity budou dobré praktické zkušenosti zahraničních pedagogů a českých pedagogů napříč celou ČR. Na realizaci projektu se budou podílet a účastnit se jednotlivých aktivit CKP pedagogové ZŠ a SŠ z celé ČR.

Cílem projektu je vytvořit podmínky pedagogům ZŠ a SŠ pro získávání nových poznatků podporujících zvyšování zájmu žáků o studium především předmětů fyzika a chemie. Ověřovat si je v praxi a sdílet vlastní řešení. Cíle bude dosaženo prostřednictvím realizace činností organizovaných CKP a dalších aktivit.

Mikroweb projektu Maják

Plán aktivit projektu

Datum konání akce/aktivity Čas zahájení akce/aktivity Čas ukončení akce/aktivity Místo konání akce/aktivity
11.12. 14:45 16:45 ZŠ Brodce
15.01. 14:45 16:45 ZŠ Brodce
19.02. 14:45 16:45 ZŠ Brodce
19.03. 14:30 16:30 ZŠ Brodce
09.04. 14:30 16:30 ZŠ Brodce
21.05. 14:30 16:30 ZŠ Brodce

Online formulář

Zeptejte se a my vám rádi odpovíme.

  Maják výstupy  – výsledky sdílení mezi pedagogy v praxi

  Je to husty

  Bude zima bude mráz

  Sůl nad zlato

  pH běžného života

  Galvanický článek

  Proč jablko nepadá daleko od stromu

  Využití výukových stavebnic ve výuce

  Teplota varu vody

  Proč jablko nepadá daleko od stromu

  Fotosyntéza

  Kolo kolo mlýnský

  Kyselost půdy

  Doprava a doleva

  Lego Mindstorms

  Lego Mindstorms II

  Tělesná termolregulace

  Měření CO2

  Co se přitahuje a co odpuzuje

  3D tisk

  3D tisk

  PASCO počasí