Projekt Maják – síť kolegiální podpory

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000517

Projekt řeší vytvoření sítě center kolegiální podpory (CKP), která budou podporovat pedagogy při získávání a předávání dobrých zkušeností, přístupů a metod ve výuce předmětů fyziky a chemie se zaměřením na motivaci a rozvíjení zájmu žáků o tyto předměty. Využity budou dobré praktické zkušenosti zahraničních pedagogů a českých pedagogů napříč celou ČR. Na realizaci projektu se budou podílet a účastnit se jednotlivých aktivit CKP pedagogové ZŠ a SŠ z celé ČR.

Cílem projektu je vytvořit podmínky pedagogům ZŠ a SŠ pro získávání nových poznatků podporujících zvyšování zájmu žáků o studium především předmětů fyzika a chemie. Ověřovat si je v praxi a sdílet vlastní řešení. Cíle bude dosaženo prostřednictvím realizace činností organizovaných CKP a dalších aktivit.

Mikroweb projektu Maják

Plán aktivit projektu

Datum konání akce/aktivity Čas zahájení akce/aktivity Čas ukončení akce/aktivity Místo konání akce/aktivity
30.01. 16:00 18:00 ZŠ Olešská Praha 10
06.02. 16:00 18:00 ZŠ Olešská Praha 10
20.03. 16:00 18:00 ZŠ Olešská Praha 10
24.04. 16:00 18:00 ZŠ Olešská Praha 10
22.05. 16:00 18:00 ZŠ Olešská Praha 10

Online formulář

Zeptejte se a my vám rádi odpovíme.

  Maják výstupy  – výsledky sdílení mezi pedagogy v praxi

  Ventilátor

  Měření hydrostatického tlaku

  Kyvadlo

  Dráha, čas, rychlost

  Metronom

  Kyvadlo

  Dráha, čas, rychlost

  Metronom

  Teplota a teplo

  Síla

  Mlýn

  pH prací prostředky

  Dynamo