Název oboru: Bezpečnostně právní činnost 
Kód oboru:
68-42-M/01
Délka studia: 
4 roky
Způsob ukončení studia:
Maturitní zkouška

Obor Bezpečnostně právní činnost (BPČ) patří na SPOŠ k nejmladším oborům zakončeným maturitní zkouškou, prvních absolventů se dočkáme teprve ve školním roce 2021 – 2022.

Mezi stěžejní odborné předměty lze zařadit zejména Právo, Bezpečnostní přípravu, Speciální tělesnou výchovu, Aplikovanou psychologii, Prevenci kriminality, Bezpečnostní seminář, Informační bezpečnost a Forenzní analýzu. Všechny tyto předměty vyučují odborníci z praxe s dlouholetými odbornými zkušenostmi.

Žáci se učí dvěma cizím jazykům – všichni mají povinně anglický jazyk a výběrově ruský nebo německý jazyk.

Nedílnou složkou výuky jsou odborné kurzy, které kromě rozvoje specializovaných činností kladou důraz na důležitost spolupráce, odpovědnosti za sebe a druhé, rozvíjejí fyzickou zdatnost a dovednost. Patří mezi ně např. kurz přežití, kurzy s brannou tematikou, vodácký, lyžařský nebo horolezecký kurz.

Další součástí výuky je také řady exkurzí (k soudu, do věznice, k různým specializovaným útvarům PČR a složkám Integrovaného záchranného systému) nebo odborných přednášek.

V rámci studia žáci využívají sportovní areály ve škole nebo v přilehlém okolí. Vzhledem k vynikajícímu vybavení školy v oblasti výpočetní techniky a vzhledem k celkové rekonstrukci a renovaci laboratoří je logické zaměření na stále se rozvíjející kyberkriminalitu (v předmětu Informační bezpečnost) a práci v laboratoři při analýze zajištěných stop (v předmětech Prevence kriminality a Forenzní analýza).

Výuka oboru probíhá na základě smlouvy s Ministerstvem vnitra České republiky.

Facebook Bezpečnostně právní činnost

19 hodiny zveřejněný

Dnes byl v chemické laboratoři "průmyslovky" zprovozněn multifunkční analyzátor Mantech. Analyzátor je profesionálním zařízením pro analýzu kvality vody, stanovení více parametrů v jednom vzorku. Bude využit prioritně pro výuku analytické chemie žáků 3. a 4. ročníku oboru Aplikovaná chemie.Naše střední škola je první, která ho v ČR vlastní. ... více zdeSee Less
V letošním roce jsou sportovní akce z pandemických důvodů Covid-19 z velké části zrušeny nebo omezeny. Výjimkou tomu nebyl ani letošní florbalový turnaj, který se prezentuje pod názvem Subterra Cup 2022. Jedná se o program v kooperaci s Českým florbal a dává tím prostor alespoň z malé části pro sportovní srovnání mezi středními školami v rámci celé ČR.Chlapecký tým odehrál v okresním kole celkem 3 utkání – proti Gymnáziu Trutnov (0:0), BPA Malé Svatoňovice (2:0) a v neposlední řadě SPŠ Trutnov (2:2). I přes kvalitně odehraná utkání se náš tým navzdory horšímu skóre umístil na nepostupovém, avšak krásném 2. místě. Dívčí tým postoupil přes malý počet přihlášených týmů rovnou do krajského finále, kde odehrál celkem 5 utkání. Přes prohru 0:2 proti Zdravotnické škole HK a výhru 4:0 proti SŠSOG HK skončily dívky ve skupině na 2. místě. Následně sehrály čtvrtfinálový zápas proti SŠVT HK (7:0), semifinálovou bitvu s neúspěšným koncem proti Gymnáziu Trutnov (0:3), avšak vítěznou tečkou byl zápas o konečné 3. místo proti Zdravotnické škole HK (0:0; 2:1 po sam. nájezdech).Všem zúčastněným děkuji za nasazení a reprezentaci SPOŠDK. ... více zdeSee Less

1 týden zveřejněný

Organizace dne otevřených dveří 22. 1. 2022Abychom zajistili dodržení všech hygienických pravidel a bezpečný provoz školy, bude den otevřených dveří probíhat takto:Vstup do školy bude organizován po menších skupinkách v intervalech 30 minut.Registrace na přesný čas probíhá prostřednictví aplikace Reservio.Prohlédnete si celou školu, seznámíme vás s podmínkami studia a přijímacími zkouškami.Vstup do školy pro uchazeče a jednu osobu doprovodu bude možný jen v respirátoru FFP 2.Postup pro registraci: vyberete si obor a čas, potvrzení vám přijde do vámi uvedeného mailu. Přijďte prosím včas.Registrace bude zde:sps-a-sos-dvur-kralove.reservio.comParkování je v možné v okolí školy, v mapce je vyznačeno zeleně.Budova S E. Krásnohorské 2069 Kadeřník, kosmetické služby, MasérBudova H Nábř. J. Wolkera 131 Bezpečnostně právní činnost, Cestovní ruchBudova I Nábř. J. Wolkera 132 IT Kybernetická bezpečnost, Aplikovaná chemieTěšíme se na vás ... více zdeSee Less

3 týdnů zveřejněný

SPOŠCAST naší školy bude pravidelný čtrnáctideník, který bude přinášet neformální rozhovory s lidmi z naší školy, ale i bývalých studentů. Dnes vám nabízíme povídání o 3D tisku. ... více zdeSee Less

Žáci se v rámci svého teoretického studia a výkonem odborné praxe u spolupracujících subjektů naučí:

 • zvládat jednání s klientem (pachatel protiprávního jednání, poškozený, svědek, zúčastněná osoba),
 • rozpoznat a správně kvalifikovat protiprávní jednání (správní delikt, přestupek, trestný čin),
 • udržovat si základní přehled v ostatních oborech práva soukromého a veřejného,
 • zahájit a vést správní a trestní řízení v rozsahu stanovených zákonných kompetencí,
 • provádět nezbytná šetření ve věci s cílem zajištění důkazních prostředků,
 • provádět místní šetření v terénu, kontrolní a dohledovou činnost,
 • pracovat s informačními a komunikačními technologiemi,
 • zvládat základní prvky pasivní a aktivní obrany ke zneškodnění útočníka.
 • v rámci bezpečnostních sborů ČR (zejména Policie ČR, Vězeňská služba a Justiční stráž, Hasičský záchranný sbor a Celní správa) a dále v rámci Armády ČR, městská policie
 • v odborech krizového řízení obecních a krajských úřadů, v odborech ochrany firem strategického významu, v soukromých bezpečnostních agenturách a firmách
 • úřady s rozšířenou pravomocí (přestupkové komise, odbory dopravy apod.)

Hlavními odbornými předměty jsou Právo, Bezpečnostní příprava, Aplikovaná psychologie, Speciální tělesná výchova a ICT. Výuka bude realizována ve škole a na smluvních pracovištích IZS (střelecká příprava, kynologie, kriminalistika apod.). SŠIS disponuje bohatě vybavenými sportovišti a v blízkosti je k dispozici zimní a atletický stadion. Výuku budou nutně doprovázet exkurze k jednotlivým složkám IZS, k soudům apod.

Pro studenty budou povinné kurzy (např. lyžařský, plavecký, sportovně turistický kurz v zimě i v létě, sportovní kurz v zahraničí apod.).

V rámci studia jsou povinné 2 cizí jazyky – pro všechny povinný anglický jazyk  a výběrově německý nebo ruský jazyk.

 • Pomoc lidem v těžkých situacích nebo ohrožení jejich života a majetku je posláním, protože při záchranných akcích jsou mnohokrát ohroženi i sami záchranáři.
 • Během studia se žáci budou účastnit zajímavých exkurzí k jednotlivým složkám IZS a budou absolvovat zajímavé kurzy.
 • Naučí se zacházet se zbraněmi, řešit konfliktní situace, základy sebeobrany.
 • Průběžně budou zvyšovat fyzickou zdatnost a psychickou odolnost.
 • Budou se učit dva cizí světové jazyky, seznámí se s prací v laboratoři a obsluhou moderních přístrojů používaných při forenzní analýze.
 • Budou pracovat s prostředky výpočetní techniky a seznámí se základními druhy kybernetických útoků z hlediska jejich právní kvalifikace a novými úskalími z hlediska bezpečnosti, tak jak se moderní informační technologie stávají stále více součástí našich životů.
 • Časová dotace u maturitních předmětů je dostatečná, aby umožnila dostatečně procvičit a upevnit znalosti a dovednosti potřebné pro úspěšné složení maturitní zkoušky a úspěšně tak dosáhnout středoškolského vzdělání s maturitní zkouškou.
 • SŠIS je dobře vybavena sportovišti a prostředky výpočetní techniky. Podmínky pro výuku se neustále snažíme zlepšovat.
 • Absolventi oboru po přijetí k PČR absolvují pouze zkrácenou přípravu před nástupem do aktivní služby.