Žádosti pro absolventy i žáky školy

Porvrzení o studiu  ZDE

Poplatek za vystavení druhopisu je Kč 100,–
V případě žádosti o zaslání poštou + Kč 80,– poštovné

kontaktní osoba: Simona Heřmanská
e-mail: hermanska.simona@sposdk.cz
tel: 727 943 670

Poskytování osobních údajů ze školní matriky

Na základě nového nařízení EU – Ochrana osobních údajů a GDPR , které vstoupilo v účinnost 25. 5. 2018, jsou v naší organizaci stanoveny nové podmínky vydávání výpisu ze školní matriky (ročníkové vysvědčení, maturitní vysvědčení, výuční list, výpis  známek z katalogového listu). Střední škola informatiky a služeb ve Dvoře Králové nad Labem poskytuje osobní údaje ze školní matriky subjektu údajů (subjekt údajů – fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují) nebo jeho zákonnému zástupci, případně osobě opatřené plnou mocí, na základě písemné žádosti. Subjekt údajů nebo jeho zákonný zástupce, případně osoba opatřená plnou mocí doručí písemnou žádost na adresu SŠIS, E. Krásnohorské 2069,  544 01 Dvůr Králové n. L. osobně a spolehlivě prokáže svoji totožnost. V případě, že subjekt údajů nepředloží žádost o poskytnutí osobních údajů osobně, musí žádost obsahovat úředně ověřený podpis žadatele (matrikou, notářem, obecním úřadem, poštou).