Technika:
Technické vybavení multimediálního studia se vyrovná regionálnímu studiu celoplošných televizí. Máme k dispozici dvě profi kamery a dva profesionální fotoaparáty. K oběma zařízení lze připojit bezdrátový audio set na rozhovory. Dále máme k dispozici klíčovací stěnu na výměnu pozadí za moderátorem a ONLINE režii na živé přenosy, v kterých je možné dělat v reálném čase střihy mezi několika kamerami, obraz dále upravovat, přidávat titulky a jinou grafiku. To celé lze poté prezentovat jako LIVE přenos, např. na Youtube. Ke střihu jsou také připraveny tři notebooky s profesionálním programem právě pro střih a speciální efekty. To vše se světly a time slidery pro natáčení časoběrů tvoří plně funkční studio vyhovující tvorbě multimediálního obsahu.

 

Vize tvorby:

Postupně budeme pracovat na nových prezentačních videí oborů a školy SŠIS. Pokusíme se zrealizovat vtipná a zábavná videa, která pobaví nejen nás při jejich tvorbě, ale i diváky.

  • Na zeleném klíčovacím pozadí nastíníme styl „počasí“, známé z obrazovek televizorů, na kterém zobrazíme předpověď toho, co čeká obory a školu SŠIS (s trochou nadsázky i nějaké školní nedostatky a celkové dění naší školy) a tyto informace budeme po týdnu obměňovat.
  • Budeme společně se studenty na DM natáčet krátká videa, jehož základem bude vybraný známý vtip na téma školství, a ten přetvoříme na krátký hraný film.
  • Dále se zaměříme na rozhovory s lidmi, kteří něco dokázali nebo jsou jinak významní pro školu či Dvůr Králové nad Labem. Navázali bychom tím na expozici Textilního tisku v budově SŠIS. Tato expozice bude potřebovat reklamu.

 

Prostory:
Původní místnost byla malá a nevyhovující. Získali jsme však místnost na budově K a ta je již dokonalým prostorem pro tvorbu multimediálního studia SŠIS. Je zde málo oken a také zabezpečovací zařízení. Nábytek bude vyřešen do konce roku.

 

Nábor studentů:
Kroužek multimediální tvorby bude probíhat převážně v odpoledních hodinách a je vhodný jak pro studenty, tak i studentky. Nyní probíhá nábor na pozici kameraman, střihač a moderátor.

Ladislav Válek

Kroužek je každé úterý od 15 do 18 hodin.

Pokud je potřeba v jiném čase, je vždy upřesněno předem.

Pokud máte zájem o kroužek multimediální tvorby, prosím o vyplnění formuláře a jeho odeslání.

Kontakt pro další informace:
Ladislav Válek
Tel: 777 028 221
e-mail: info@volis.cz