NAŠE POSLEDNÍ PROJEKTY

Reportáže

Reportáže zachycují aktuální, ale i běžný život na škole či domově mládeže.

SPOŠCAST

PODCAST naší školy je pravidelný čtrnáctideník, který bude přinášet neformální rozhovory s lidmi z naší školy, ale i bývalých studentů.

Den s učitelem

Den s učitelem je projekt prezentace pracovního dne našeho učitele či učitelky. Co vše za jeden den učitel musí stihnout.

Virtuální studio

Naše virtuální studio využíváme k prezentaci několika reportáží za sebou a dalšímu zpravodajství z naší školy zábavnou formou.

S novým názvem školy proběhla změna loga kroužku z SŠIS na SPOŠ multimédia. Hlavní činností stále zůstává tvorba reportáží z akcí školy a ty co v nejkratším čase prezentovat na Facebooku. V průběhu školního roku také vytvoříme virtuální studio, kde je souhrn reportáží a dalších zpravodajství ze školy, které zveřejníme na webových stránkách školy. Nové projekty Den s učitelem a SPOŠCAST se snažíme stále zdokonalovat a nabídnout vám tak nový pohled na naší školu. Nadále se budeme věnovat mimoškolním aktivitám a další spolupráci s místním městským muzeem. Atraktivnosti kroužku dodá možnost vyzkoušet si 3D software MAYA od firmy Autodesk, protože multimédia nejsou jenom o kameře a střihu, ale také o postprodukci obrazu a další speciální grafice. K tomuto účelu je vhodný software MAYA 3D, který nám pomáhá naučit se základy modelování objektů (vhodné pro 3D tisk), tak i k vytvoření virtuálního studia.

Věřím, že tímto získáme další studenty pro naši mimoškolní kroužek SPOŠ multimédia.

Technika:
Technické vybavení multimediálního studia se vyrovná regionálnímu studiu celoplošných televizí. Máme k dispozici dvě profi kamery a dva profesionální fotoaparáty. K oběma zařízení lze připojit bezdrátový audio set na rozhovory. Dále máme k dispozici klíčovací stěnu na výměnu pozadí za moderátorem a ONLINE režii na živé přenosy, v kterých je možné dělat v reálném čase střihy mezi několika kamerami, obraz dále upravovat, přidávat titulky a jinou grafiku. To celé lze poté prezentovat jako LIVE přenos, např. na Youtube či Facebook. Ke střihu jsou také připraveny tři notebooky s profesionálním programem pro střih a speciální efekty. To vše se světly a time slidery pro natáčení časoběrů tvoří plně funkční studio vyhovující tvorbě multimediálního obsahu. V učebně č. 61 je licencovaná MAYA 3D od Autodesku pro naší výuku.

Prostory:
Původní místnost byla malá a nevyhovující. Získali jsme však místnost na budově K a ta je již svou velikostí pro tvorbu multimediálního studia vhodnější. Uvidíme, jaké možnosti se nám naskytnou do budoucna.

Nábor studentů:
Kroužek multimediální tvorby probíhá převážně v odpoledních hodinách, scházíme se každé úterý od 15h do 18h.  Je vhodný pro studenty, tak i studentky. Lze se profilovat na pozici kameraman, střihač a moderátor, ale většinou každý dělá právě to, co ho baví. 3D grafika je sice součástí kroužku ale neznamená to, že student musí docházet i v dny, kdy natáčíme či stříháme. Nebojte se a přijďte si vyzkoušet nové možnosti, jak trávit školní rok. Jednou se vám to může hodit ve vaši budoucí práci. Hlavním mottem našeho kroužku je „musí nás to bavit“.

Ladislav Válek

Kroužek je každé pondělí od 15 do 18 hodin.

Pokud je potřeba v jiném čase, je vždy upřesněno předem.

Pokud máte zájem o kroužek multimediální tvorby, prosím o vyplnění formuláře a jeho odeslání.

  Kontakt pro další informace:
  Ladislav Válek
  Tel: 777 028 221
  e-mail: valek.ladislav@sposdk.cz

  NAŠE PRÁCE

  Na obrázcích je živý přenos na několik kamer, s dalším vstupem pro prezentaci z notebooku a to vše streamované na Youtube školy.