09.11.2018

Šablony pro SŠ

 

Škola je zapojena do projektu Šablony III., který je spolufinancován Evropskou unií. Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0008086

Realizace:
1. 11. 2017 – 31. 10. 2019

Aktivity:
Další vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ
Zapojení odborníka z praxe do výuky
Doučování žáků SŠ

Cílem projektu je rozvoj školy v následujících oblastech:

Cizí jazyky

Čtenářská a matematická gramotnost

Odborné vzdělávání včetně spolupráce školy a zaměstnavatelů