Název oboru: Kadeřník-vizážista
Název oboru: Kadeřník-holič a pánský stylista
Kód oboru:
69-51-H/01
Délka studia: 
3 roky
Způsob ukončení studia:
Závěrečné zkoušky

„Mistr proměny“

Zájemce o tento obor čeká nesmírně pestrá a zajímavá výuka, která je připraví na samostatné podnikání v tomto oboru. Naše škola již po mnoho let připravuje pracovníky schopné poskytovat odborné poradenské služby v oblasti ošetřování vlasů a návrhů na konečnou úpravu vlasů do módního účesu.

Navíc v tomto oboru nabízíme ŠVP rozšířené o specializaci Kadeřník-vizážista. Žáci se kromě klasických kadeřnických postupů učí také základy líčení pro všední i slavnostní příležitosti, barvení obočí a řas, péči o ruce.

Absolvent poskytuje kadeřnické služby. Zhotovuje pánské, dámské a dětské účesy v souladu s individuálním přáním zákazníka, estetickými požadavky, módními trendy, bezpečnostními a hygienickými předpisy. Volí vhodné technologické postupy, připravuje potřebné nástroje, pomůcky a přípravky vzhledem ke zvolenému pracovnímu postupu.

Absolvent oboru Kadeřník-vizážista uplatňuje profesionální a kultivovaný přístup k zákazníkům a je připraven poskytovat poradenské služby k ošetřování vlasů a návrhů na konečnou úpravu vlasů do módního účesu. Ovládá i základy líčení pro všední den i slavnostní příležitosti, barvení obočí a řas, masáže a péči o ruce. Proto je připraven nabízet kompletní služby pro různé příležitosti, např. pro svatby, společenské akce, fotografování atd.

Umí pracovat s počítačem a využívat programy pro oblast služeb, provádět administrativní činnosti související s provozem firmy.

Absolvent oboru Kadeřník-vizážista a Kadeřník-holič, pánský stylista je připraven:

 • posuzovat kvalitu vlasů a vlasové pokožky a správně pečovat o různé typy vlasů,
 • provádět různé druhy masáží vlasové pokožky,
 • stříhat vlasy a upravovat jejich hustotu,
 • tvarovat vlasy vodovou nebo trvalou ondulací,
 • barvit a odbarvovat vlasy dorůstající i vlasy po celé délce,
 • tónovat vlasy, melírovat vlasy odbarvováním a barvením,
 • upravovat do konečného tvaru dámské, pánské a dětské účesy,
 • holit vousy, upravovat kníry a plnovousy, barvit kníry a obočí,
 • vytvářet náročné společenské a večerní účesy s použitím vlasových doplňků,
 • zhotovovat a ošetřovat vlasové doplňky, ošetřovat a upravovat vlásenky,
 • sledovat nové trendy v pěstící vlasové kosmetice,
 • provádět základní denní a společenské líčení,
 • zvládat odbornou péči o ruce (manikúra, masáž rukou),
 • pracovat s počítačem a využívat programy pro oblast služeb, provádět administrativní činnosti související s provozem firmy,
 • orientovat se na trhu práce, komunikovat se zákazníky a obchodními partnery.

Absolventi se s ohledem na příslušnou specializaci mohou uplatnit především v oblastech poskytování profesionálních kadeřnických a vizážistických služeb ve středně velkých i malých provozovnách, studiích a salonech. Uplatnění absolventů v tomto odvětví je jak v pozici zaměstnanecké, tak i v pozici právního subjektu podnikání v daném oboru.

Absolvent se uplatní především v těchto povoláních:

 • kadeřník v kadeřnickém salonu nebo kadeřnické provozovně;
 • jako soukromý podnikatel v oboru;
 • učitel odborného výcviku;
 • kadeřník specialista;
 • vlásenkář;
 • marketingový odborný poradce.

Absolventi mohou pokračovat ve studiu na specializovaných nástavbových studiích (vlasová kosmetika, vlásenkářství), či ve studiu oboru Kosmetické služby, kam mohou nastoupit po vykonání rozdílových zkoušek do 2. ročníku.

V hodinách praktického vyučování se žáci učí praktickým dovednostem a rozvíjejí svoji zvolenou odbornost.

Odborný výcvik probíhá ve cvičném kadeřnictví v budově školy. Zde je simulován reálný provoz kadeřnictví ve školních podmínkách. Žáci mají možnost vyzkoušet si praktické činnosti, propagaci, řešit vzniklé problémy, pracovat samostatně, ale i v týmu. Získávají praktické zkušenosti při práci se zákazníky z řad široké veřejnosti, pracují s moderními přístroji, osvojují si základní provozní činnosti a dovednosti vést účetní evidenci. Učí se vhodně navazovat kontakt se zákazníkem, dodržovat zásady společenského chování, zásady osobní hygieny a hygieny provozovny.

Absolvují také odbornou praxi v rozsahu celkem 2 týdnů. Je realizována v kadeřnických salonech u smluvních partnerů. Význam těchto praxí spočívá v získávání praktických dovedností v prostředí reálného provozu kadeřnického salonu. Žáci mají možnost vyzkoušet si praktické činnosti v jiném prostředí, pracovat samostatně, oslovit zákazníky, atd.

Ze strany školy je snaha spolupracovat s různými subjekty v okolí při pořádání jejich akcí, aby praktická výuka pokrývala co možná nejširší spektrum aktivit, se kterými se žáci v budoucnu jako zaměstnanci nebo podnikatelé mohou setkat. Žáci dochází provádět kadeřnické služby do mateřských škol, dětského domova, domova důchodců (pravidelně i při nárazových akcích).

Naše škola má ve výuce oboru Kadeřník více než desetiletou tradici. Škola připravuje kvalitní odborníky ve svém oboru. Většina absolventů je zaměstnána v oboru a další se dále vzdělávají. Jedná se o perspektivní obor, který je v dnešní době potřebný, nabízí zvyšování sebevědomí žen i mužů, dobré uplatnění na trhu práce, službu obyvatelstvu, styk s lidmi, péči o pěkný vzhled.

V rámci studia oboru a rozšiřování odborných znalostí a dovedností jsou žákům nabízeny odborné kurzy (např. nehtová modeláž, prodlužování řas, P-SHINE). Kurzy jsou nepovinné a jsou hrazeny žákem. Kurzy jsou vedeny odbornými lektory a žáci po jejich úspěšném absolvování získávají certifikát.

SŠIS podporuje zapojení žáků do odborných soutěží pro porovnání jejich znalostí a dovedností s konkurencí ostatních škol, např. Mladý módní tvůrce v Jihlavě, Kalibr Cup v Lanškrouně, Koruna kreativity Praha, Zlaté zrcadlo v Domažlicích. Příprava i samotná realizace soutěží maximálně pomáhá profesnímu rozvoji žáků.