Název oboru: Kosmetické služby
Kód oboru:
69-41-L/01
Délka studia: 
4 roky
Způsob ukončení studia:
Maturitní zkouška

„Povolání koníčkem“

Chcete mít atraktivní a zajímavé povolání, které by bylo zároveň Vaším koníčkem? Být sami svým pánem, časově nezávislí, mít zajímavý příjem a dělat lidi zdravější, krásnější, tedy i šťastnější? Naše škola Vám takovou budoucnost nabízí.  Právě u nás máte možnost studovat žádaný a stále se rozvíjející obor Kosmetické služby. Naše škola nabízí ŠVP Kosmetika a vizážistika.

Po úspěšném ukončení studia se můžete stát profesionálním vizážistou (make-up artistou), nebo odborníkem v kosmetických službách. Tento maturitní obor zahrnuje výuku všeobecných teoretických předmětů, odborných předmětů zabývajících se péčí o pleť a tělo, dermatologií, estetickou výchovou atd.

Absolvent oboru Kosmetické služby bude schopen poskytovat komplexní odborné poradenské služby v oblasti ošetřování pleti obličeje, krku, dekoltu i ostatních částí těla.

Žáci se učí posoudit stav pleti a zvolit vhodný způsob ošetření a líčení v souladu s estetickými požadavky a módními trendy. Dále určit kožní choroby a rozhodnout, kdy je možné provést kosmetickou péči. Provádí barvení obočí a řas, napařování kompresí i přístroji, různé druhy manuálních masáží obličeje, krku a dekoltu, aplikace obkladů a masek. Učí se poskytovat kvalifikovanou a kvalitní péči o ruce a nohy (manikúru a pedikúru). To vše s použitím moderních přístrojů (galvanické žehličky, laseru atd.). Pracují s počítačem a využívají programy pro oblast služeb a provádějí administrativní činnosti související s provozem firmy.

Protože nabízíme ŠVP Kosmetika a vizážistika, žáci se navíc učí péči o vlasy, jednoduché účesy ze suchých vlasů a konečný vlasový styling.  Důležitou náplní tohoto oboru je líčení pro každou příležitost a věk, také barevná typologie. Tyto dovednosti absolventi využijí a propojí při tvorbě celkové vizáže osobnosti. Učí se poskytnout poradenskou službu z hlediska ošetřování pleti i módních trendů. Sladí barevně i stylově líčení, účes, oděv, doplňky a šperky v estetický celek.

Pod pedagogickým dohledem líčí klientky různého věku a pro různé příležitosti. Zabývají se celkovou vizáží jednotlivých osobností od make-upu, přes účes až po barevné sladění oděvů a doplňků, dle typu obličeje a postavy klientky. Tyto získané znalosti a dovednosti absolventům umožní profesionálně poradit každé ženě s její celkovou image a tuto představu poté zrealizovat.

Absolventi se mohou uplatnit především v oblastech poskytování profesionálních kosmetických, vizážistických a dalších služeb ve středně velkých či malých provozovnách, studiích a salonech. Uplatnění absolventů v tomto odvětví je jak v pozici zaměstnanecké, tak i v pozici právního subjektu podnikání v daném oboru.

Absolventi najdou uplatnění v bohatém komplexu služeb:

  • kosmetických salonů;
  • manikérských studií;
  • pedikérských služeb;
  • v provozech péče o tělo;
  • služeb vizážistů;
  • módních stylistů;

Absolventi mají možnost dalšího studia na vysokých školách a vyšších odborných školách, obvykle v oblastech zdravotnictví, pedagogiky a humanitních oborech.

V hodinách praktického vyučování se žáci učí praktickým dovednostem a rozvíjejí svoji zvolenou odbornost.

Odborný výcvik probíhá na pracovištích odborného výcviku v budově školy. Při práci se zákazníkem žáci pracují s moderními přístroji, osvojují si základní provozní činnosti a dovednosti vést účetní evidenci, vhodně navazovat kontakt se zákazníkem, dodržovat zásady společenského chování, zásady osobní hygieny a hygieny provozovny.

V průběhu studia žáci absolvují odbornou praxi v rozsahu celkem 4 týdnů. Odborná praxe je významnou a nezastupitelnou formou praktické přípravy. Jejím cílem je poznat praktický výkon odborných činností, zejména na úrovni zaměstnanecké v uvedených veřejných službách. Tuto praxi konají na smluvních pracovištích školy (v kosmetických salonech, v manikérských a pedikérských studiích a dalších zařízeních zabývajících se péčí o tělo).

V rámci této praxe se žáci ve 3. a 4. ročníku prezentují na různých akcích (např. na dnech otevřených dveří, prezentacích škol a dalších aktivitách u sociálních partnerů školy (proměny klientek v Domově sv. Josefa, malování dětí ve školkách, atd.)

Ze strany školy je snaha spolupracovat s různými subjekty v okolí při pořádání jejich akcí, aby praktická výuka pokrývala co možná nejširší spektrum aktivit, se kterými se žáci v budoucnu jako zaměstnanci nebo podnikatelé mohou setkat.

V rámci studia oboru a rozšiřování odborných znalostí a dovedností jsou žákům nabízeny odborné kurzy (např. trvalá na řasy, prodlužování řas). Kurzy jsou nepovinné a jsou hrazeny žákem. Všechny kurzy jsou vedeny odbornými lektory a žáci po jejich úspěšném absolvování získávají certifikát. Modeláž nehtů a mikromasáž očního okolí jsou součástí výuky a osvědčení obdrží absolventi po ukončení studia spolu s maturitním vysvědčením.

SPOŠ podporuje zapojení žáků do odborných soutěží pro porovnání jejich znalostí a dovedností s konkurencí ostatních škol, např. Mladý módní tvůrce v Jihlavě, Kalibr Cup v Lanškrouně, Zlaté zrcadlo v Domažlicích. Získané zkušenosti žáci obvykle velmi dobře zúročí v profesním životě.