„Střední průmyslová škola a Střední odborná škola, Dvůr Králové nad Labem, příspěvková organizace“

 „Poznáváme se“

registrační číslo: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0003074

informace o mikroprojektu: Cílem projektu je zvýšit intenzitu spolupráce mezi školskými institucemi a komunitou dětí a mládeže. Realizací projektových aktivit dojde ke zmírnění okrajového charakteru příhraničních oblastí a tím zlepšení kvality života v regionu. Předkládaný projekt přispěje k rozvíjení schopnosti komunikace dětí a mládeže, budou navázány nová přátelství a dojde ke zmírnění bariér hranice geografických i osobních. Hlavním cílem projektu je navázání kontaktů mezi učiteli a žáky partnerských škol a jejich rozvoj do budoucna. Partnerem školy je Zespół Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich.

aktivity mikroprojektu: V rámci projektu budou realizovány třídenní studijní cesty učitelů ze školy ve Dvoře Králové do partnerské školy a také z partnerské školy do školy ve Dvoře Králové, v rámci této studijní cesty proběhne seznámení se školou a také se zajímavostmi obou partnerských měst a jejich okolí. Další aktivitou jsou poznávací třídenní cesty deseti žáků polské školy a dvou pedagogů do školy žadatele a stejného počtu českých žáků a učitelů do polské školy. Projekt bude realizován v období od 1.3.2022 do 31.12.2022.

NÁZEV PARTNERA PROJEKTU: Powiat Ząbkowicki

Fotogalerie: