Název projektu: Šablony pro SŠIS Dvůr Králové II

 

 

Číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_065/0016401

Je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů,
společné vzdělávání dětí, žáků a studentů, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT,
spolupráce s veřejností.