Přijímací řízení pro školní rok 2024-2025

2. kolo přijímacího řízení na obor Aplikovaná chemie – 9. míst Kriteria_2.kolo_24-25.ACH

Podrobné informace:
CERMAT JPZ 2024 https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska
MŠMT ČR https://www.prihlaskynastredni.cz/rodice-zaci.html
(Přihláška_2023-2024, lékařský posudek, Hodnocení na vysvědčeních – vydává ZŠ.
Žádost o prominutí zkoušky z ČJ, žádost o konání JPZ z matematiky v ukrajinském jazyce JPZ ČJ a MAT
(Zároveň je nutné doložit doklad o dočasné ochraně).

INFORMACE Z MŠMT
V případě, že zákonní zástupci nemohou podat přihlášku elektronicky s ověřenou identitou, mohou se obrátit na výchovné poradce, třídního učitele či jiného zaměstnance
základní školy a požádat jej o pomoc s vyplněním přihlášky prostřednictvím systému nebo s vyplněním listinného tiskopisu.

Termíny konání jednotné zkoušky:

1. termín 12. dubna 2024
2. termín 15. dubna 2024
1. náhradní termín
29. dubna 2024
2. náhradní termín 30. dubna 2024
   
Fyzické testy oboru BPČ
16. – 17. 4. 2024
náhradní termín 25. 4. 2024
Rozhovor k ověření znalosti ČJ u cizinců
16. – 17. 4. 2024
náhradní termín 25. 4. 2024 

Podání přihlášek od 1. – 20. února 2024 pro obory vzdělání bez talentové zkoušky.
Tabulka všech oborů, do kterých budou uchazeči přijímáni obory24-25
Časový harmonogram Časový harmonogram 1. kola PZ 2023-2024

 

KRITÉRIA PŘIJETÍ DO JEDNOTLIVÝCH OBORŮ:
————-—————————————————————–

Kritéria přijímacího řízení pro obor  Kadeřník Kriteria_1. kolo24-25.KAD

Kritéria přijímacího řízení pro obor Bezpečnostně právní činnost Kriteria_1.kolo_24-25.BPC
Informace k fyzickým testům: Fyzicke testy_informace2024

Kritéria přijímacího řízení pro obory s maturitní zkouškou Kriteria_1.kolo_24-25.MO
Aplikovaná chemie, Informační technologie, Masér sporovní a rekondiční, Kosmetické služby, Cestovní ruch

Kritéria přijímacího řízení pro uchazeče konající rozhovor v ČJ Kritéria přijímacího rozhovoru OMJ pro rok 2024

 

Informace na sturmova.hana@sposdk.cz, 499 622 215, 739 451 279 nebo na info@sposdk.cz.

Podrobné informace o přijímacím řízení v Královéhradeckém kraji naleznete na:

Ukázka složení  fyzických testů pro obor BPČ

1) Celostátní motorický test
https://www.youtube.com/watch?v=SSqijashdes&fbclid=IwAR0EscYUjfYDVjHtTVqKaUYDDLB8pdQM3Ipon6_ov5EQOUeg4CEDvRK4Kzo

2) Běh 1 km

Pro nastupující žáky

V následujících dnech budeme zasílat podrobnější informace k přijetí. Žákům budou zřízeny školní e-maily, studentská karta ISIC a přístupy do školního systému i školní jídelny, a to před nástupem do školy.V polovině června proběhnou schůzky přijatých žáků. Pokud máte zájem o přijetí k ubytování na domově mládeže, bližší informace najdete na našich webových stránkách https://sposdk-dm.cz/domov-mladeze/.

přihláška na DM https://sposdk-dm.cz/wp-content/uploads/prihlaska-DM.pdf

 

Informační schůzka pro přijaté žáky proběhne 13. 6. 2024 od 15:00 (obor BPČ od 17:00).

Budova I, nábřeží Jiřího Wolkera 131 – Informační technologie, Aplikovaná chemie, Cestovní ruch, Bezpečnostně právní činnost
Budova S, Elišky Krásnohorské 2069 – Kosmetické služby, Masér sportovní a rekondiční, Kadeřník

(podrobné informace budou zveřejněny)

Všeobecné informace
GDPR
HR_Informace o důsledcích neudělení souhlasu pro vyjmenované účely
HR_Informace o zabezpečení ochrany osobních údajů
Žádost o ISIC kartu 2024_Zadost_ISIC
Informace l ISIC kartě ISIC_2024
Informační povinnost ISIC  Informacni povinnost
Informace o přihlášení do školní jídelny a platbách najdete zde
Informace o ubytování na DM a platbách najdete zde

Návod na přihlášení ke školnímu e-mailu: Návod přihlášení Office 365
Adaptační kurz třídy 1.I a 1.B
Adaptační kurz třídy 1.D a 1.E,M Adaptacni-kurz-2024-pro-1.-D-a-1.-E
Adaptační kurz třídy 1.C
Adaptační kurz třídy 1.A
Doporučená literatura pro třídu 1.I a 1.B Adaptační kurz-1.B,1.I- 2024

Foto do matriky školy (bude použito i na kartu ISIC) posílejte v elektronické podobě – vyfoceno mobilním telefonem, na e-mail sturmova.hana@sposdk.cz.
Kvalitní fotografie  (hlava před světlým pozadím). Černobílé fotografie nejsou akceptovány. Fota od fotografa scanovaná nejsou akceptována.