Přijímací řízení

ODVOLÁNÍ – FORMULÁŘ

Informace o tiskové chybě v kritériích přijímacího řízení – bodování výkonů celostního motorického testu. Obor Bezpečnostně právní činnost.

Zjistili jsme, že v tabulce bodování výkonů celostního motorického testu vznikla při jejím formátování drobná chyba. Dvě výkonová pásma měla přidělené stejné body. Přestože se tato úprava může projevit změnou hodnocení pouze u několika žáků, musíme na vydání nové tabulky upozornit. Jsme povinni zajistit, aby přijímací řízení bylo korektní a spravedlivé pro všechny uchazeče. Všechny výsledky jsme znovu zkontrolovali a budete to samozřejmě moci udělat i vy. Opravenou tabulku najdete v příloze. Za chybu se samozřejmě omlouváme.

Mgr. et Mgr. Petr Vojtěch

Celostní test – oprava

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení do oboru vzdělaní APLIKOVANÁ CHEMIE.
Přihlášky je nutno odevzdat do 25. 5. 2021.
Kriteria_2.kolo2021ACH

Informujeme, že MŠMT stanovilo jako podmínku účasti na přijímacích zkouškách potvrzení o očkování nebo potvrzení o prodělání nemoci Covid 19 nebo POTVRZENÍ O NEGATIVNÍM VÝSLEDKU ANTIGENNÍHO TESTU. Je jasně stanoveno, že povinnost tento test zajistit má vaše základní škola, která vám vydá i potvrzení. Potvrzení pak přinesete k nám a ukážete u vchodu do budovy před začátkem přijímacích zkoušek. Do vašich mailů vám pošleme celý dokument z MŠMT.

Pokyny pro uchazeče konající jednotnou přijímací zkoušku a školní přijímací test

Upozornění pro uchazeče oboru BPČ
Celostní motorický test se bude z důvodů epidemických opatření konat také venku, a to na atletickém stadionu v sousedství školy.  Oblečení na běh i tento test, prosím, přizpůsobte počasí. Fyzické testy se budou konat za každého počasí.


Termín vyhlášení výsledků přijímacího řízení  – platí pro všechny obory (i pro obor Kadeřník)

Zápisový lístek uchazečům o střední vzdělání může základní škola vydat až do 30. dubna 2021.
Ředitel školy ukončí hodnocení a vyhlásí výsledky přijímacího řízení v řádném termínu nejdříve 19. května (nesmí dříve) a nejpozději 21. května 2021.
Zápisový lístek mohou přijatí uchazeči odevzdat nejpozději 10 pracovních dnů po vyhlášení výsledků.

https://www.msmt.cz/file/55064/

 

Jediným oborem, kde se v souladu s vyhlášenými kritérii nebude přijímací zkouška konat je Aplikovaná chemie. Všichni, kteří splnili kritéria, tak budou ke studiu tohoto oboru rovnou přijati. Zároveň to je jediný obor, kde určitě bude vyhlášeno 2. kolo přijímacího řízení (je zde několik volných míst)

MŠMT rozhodlo o posunutí termínu přijímacích zkoušek. Každá škola i obor má zkoušky trochu jinak:) Závisí to i na tom, zda nás máte na prvním nebo druhém místě. Zkoušky Cermat můžete konat vždy 2x (i když vaše druhá škola zkoušky nemá, nebo má jen školní přijímačky) . Možné situace jsou poměrně pestré (možností je daleko více):

  • Máte přihlášku k nám na BPČ a na jinou školu se školní testem, budete dělat u nás 2x Cermat a pak školní test na jiné škole.
  • Máte přihlášku k nám na BPČ a na jinou školu s Cermatem, budete dělat u nás Cermat a Cermat na jiné škole.
  • Máte přihlášku na školu, která má Cermat a k nám se hlásíte na Maséra – budete dělat 2x Cermat (na jiné škole) a u nás školní test z ČJ.
  • Máte přihlášku k nám na BPČ a CR – budete u nás dělat 2x Cermat a 1x školní test ČJ u nás.

Přijímačky se na naší škole budou konat takto:

3.5. Cermat (BPČ a IT 1. místo)

4.5. Cermat (BPČ a IT 2. místo)

5.5. Školní test ČJ (CR, KOS, MAS 1. místo)

6.5. Školní test ČJ (CR, KOS, MAS 2. místo)

Petr Vojtěch, ředitel školy

Termín pro podání přihlášky je do 1. 3. 2021.
U maturitních oborů se na přihlášku ke studiu vyplňuje průměrný prospěch za 2. pololetí 7. třídy a 1. pololetí 8. třídy.
U oboru Kadeřník se na přihlášku ke studiu vyplňuje průměrný prospěch za 1. pololetí 7. třídy, 2. pololetí 7. třídy a 1. pololetí 8. třídy.
(Lze doložit i úředně ověřenou kopii vysvědčení, pokud nemá požadované pololetí uchazeč doplněno základní školou).

Otázky a odpovědi k přijímacímu řízení:Otázky a odpovědi k PZ

Tabulka všech oborů, do kterých budou přijímani uchazeči pro školní rok 2021/2022 prehled_obory

Jednotná přijímací zkouška:

Informace na sturmova.hana@sposdk.cz, 499 622 215, 739 451 279 nebo na info@sposdk.cz.

Podrobné informace o přijímacím řízení v Královéhradeckém kraji naleznete na: https://www.sipkhk.cz/infoportal/clanek/prijimaci-rizeni-pro-skolni-rok-2021-2022/all
Ukázka složení  fyzických testů pro obor BPČ
(testy se konají v den konání jednotné přijímací zkoušky)

1) Celostní motorický test
https://www.youtube.com/watch?v=SSqijashdes&fbclid=IwAR0EscYUjfYDVjHtTVqKaUYDDLB8pdQM3Ipon6_ov5EQOUeg4CEDvRK4Kzo

2) Běh 1 km

Tiskopisy přihlášek ke vzdělávání ve středních školách ke stažení a vzor vyplnění přihlášky:
https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/prihlasky-na-ss/tiskopisy-prihlasek-na-ss
https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/prihlasky-na-ss

Přihláška ke studiu ke stažení:
https://www.msmt.cz/file/54093/

Vzor vyplnění:
https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/prihlasky-na-ss/navod-pro-vyplneni-prihlasky-na-ss

Pro nastupující žáky

Všeobecné informaceVšeobecné Informace škola 2021-22Všeobecné Informace škola 2021-22
Osobní dotazník  osobni_dotaznik
Informace pro ubytované žáky Informace pro nastupující žáky 2020-21
Žádost o ISIC kartu  Zadost_A4_ISIC
Informace l ISIC kartě Informace ISIC_2021-22   Informační povinnost
Adaptační kurz domova mládeže
Informace o stravování Přihlášení do školní jídelny a pokyny k platbám
Přihláška ke stravováníPřihláška ke stravování2021
Adaptační kurz třídy 1.I a 1.B Adaptační kurz tříd 1.I a 1.B
Adaptační kurz třídy 1.D a 1.E,M Adaptační kurz tříd 1.D a 1.E
Adaptační kurz třídy 1.CAdaptacni-kurz-1.C-1

Foto do matriky školy (bude použito i na kartu ISIC) posílejte v elektronické podobě na e-mail sturmova.hana@sposdk.cz.
Kvalitní fotografie pořízená telefonem (hlava před světlým pozadím). Černobílé fotografie nejsou akceptovány.

Návod na pořízení fotografie  https://www.fotoradce.cz/jak-na-prukazove-fotografie-1-dil