A K T U Á L N Ě

Zájemci o přijetí do  domova mládeže na školní rok 2024/25 vyplní přihlášku( ke stažení zde ) a co nejdříve zašlou na adresu školy. Příjem přihlášek k umístění do domova mládeže je stanoven  do 31.5.2024. Překročí-li poptávka po ubytování možnosti ubytovací kapacity domova mládeže, budou přednostně umísťováni žáci na základě organizačních směrnic ředitele školy k umísťování žáků do DM. Případné dotazy na lukasova.katerina@sposdk.cz.

Platby žáků za ubytování na DM od 1.3. 2024  činí 1600,- Kč. 

Výše úplaty za ubytování  je  stanovena dle § 123, odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon v souladu s prováděcí vyhláškou č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízení vždy na kalendářní měsíc. Celkový poplatek za ubytování a stravu tedy činí 3 200 Kč ( z čehož připadá na ubytování 1600,- Kč + záloha na celodenní stravu  žáka  1600,-Kč).

Výdej obědů od 14. 3. 2022

11:15 – 11:45 cizí strávníci (jídlonosiče)
11:50 – 14:30 studenti a zaměstnanci SPOŠ, GYMNÁZIUM
12:00, 13:00, 14:00  cizí strávníci (strava na talíř)

více info a ceny najdete zde

Soutěž DOTEK24 je určena pro studenty oboru Masér sportovní a rekondiční školy SPOŠ, ale i pro studenty škol obdobného zaměření v rámci ČR. Přihlášeno je 7 škol maturitního nebo výučního směru a celkem 40 soutěžících. Účast na masérské soutěži v roli „pozorovatele“, s příslibem budoucí aktivní účasti na soutěži, oznámili zástupci školy DOLNOŚLĄSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ MEDYCZNO – SPORTOWYCH W ŚWIDNICY.

Vlastní soutěž je koncipována jako jednodenní soutěž jednotlivců se zaměřením na porovnání testových znalostí v teorii masáží a praktických dovedností předvedením sportovní a zvolené alternativní masáže (havajské a bambusové).

Návštěvníci mohou zhlédnout rovněž první ročník školní soutěže na téma „Aloha Hawai“, kde studentky oboru Kosmetické služby předvedou své dovednosti v bodypaitngu a Muay Thai Masters Academy Dvůr Králové nad Labem s ukázkou thajského boxu.

Střední průmyslová škola a Střední odborná škola ve Dvoře Králové nad Labem (dále SPOŠ), která je Fakultní školou Fakulty chemicko – technologické Univerzity Pardubice, nabízí studium v šesti atraktivních maturitních oborech a jednom učebním oboru.

Technické maturitní obory Aplikovaná chemie (FORENZNÍ ANALÝZA) a Informační technologie (KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST) pokračují ve více než 130leté tradici výuky na Střední průmyslové škole Dvůr Králové.  Bývalá „průmyslovka“ je dnes jen jednou z více částí školy.

Nesmíme zapomenout ani na mnohaletou tradici dalších součástí naší školy, Obchodní školy a Obchodní akademie, na které v současnosti navazuje studium oboru Cestovní ruch.

Mezi širokou veřejností jsou známé obory zaměřené na osobní služby. Jedná se o maturitní obory Kosmetické služby a od školního roku 2019/2020 nově zavedený atraktivní obor Masér sportovní a rekondiční. Kadeřník je naším jediným učebním oborem a připravuje žáky na samostatné podnikání v této oblasti.

Mezi nejnovější maturitní obory patří žáky hojně vyhledávaná Bezpečnostně právní činnost.

V areálu SPOŠ Dvůr Králové se nachází kromě budov školy veškeré zázemí včetně vlastní jídelny, domova mládeže, cvičné restaurace s kuchyní a nepostradatelného sportoviště s workoutem, vše v docházkové vzdálenosti a v blízkosti centra města. Samozřejmostí je pokrytí budov SPOŠ velmi rychlým internetovým připojením včetně Wi-Fi.

Žáci SPOŠ, která spadá pod Královéhradecký kraj, mají po dobu studia zdarma licenci na produkty Microsoft Office.

KONEC ŠKOLNÍHO ROKU

již za

2024/06/28 12:00:00

NAŠE OBORY

APLIKOVANÁ CHEMIE
Forenzní analýza

APLIKOVANÁ CHEMIE

čtyřleté studium
ukončené maturitou

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Kybernetická bezpečnost

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

čtyřleté studium
ukončené maturitou

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ ČINNOST

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ ČINNOST

čtyřleté studium
ukončené maturitou

CESTOVNÍ RUCH

CESTOVNÍ RUCH

čtyřleté studium
ukončené maturitou

KOSMETICKÉ SLUŽBY

KOSMETICKÉ SLUŽBY

čtyřleté studium
ukončené maturitou

KADEŘNÍK

KADEŘNÍK

tříleté studium
bez maturity

MASÉR SPORTOVNÍ A REKONDIČNÍ

MASÉR SPORTOVNÍ A REKONDIČNÍ

čtyřleté studium
ukončené maturitou

náš blog

Facebook

Dostali jsme výsledky didaktických testů - čtyři třídy (4.A, 4.B, 4.C, 4.I) mají úspěšnost 100% ! Matematika celková úspěšnost 100%. V jedné třídě máme jen dva hraniční neúspěchy (42%) z českého jazyka a dva (42%) z angličtiny. Maturovalo nám 120 žáků. Velká gratulace maturantům a zároveň děkuji i našim vyučujícím. Petr Vojtěch ... více zdeSee Less
View on Facebook
Dobrý den, zítra zveřejníme výsledky přijímacich zkoušek. Doufám, že drtivá většina uchazečů bude někam přijata. Celý systém přijímaček je nový a nevíme, jak přesně bude fungovat. Je možné, že se budou místa uvolňovat, protože někdo nenastoupí. V každém případě, pokud budete potřebovat něco vysvětlit (ohledně naší školy), zavolejte nám (tel. 499 622 215 nebo mail info@sposdk.cz) Poradíme vám a vše vám vysvětlíme. Ohledně odvolání se situace změnila a odvolat se lze jen na proces přijímacího řízení - pokud máte špatně spočítáne body apod. My jsme přijali vždy 30 žáků a někdo bohužel musel skončit 31. U výsledků také naleznete vysvětlení MŠMT ohledně postupu přijímaní cizinců. U nás se to týká jen dvou přijatých cizinců a v tomto případě jsme navýšili celkový počet přijatých také o dvě místa, tak aby nikdo nebyl poškozen. Školy budou určitě vyhlašovat druhá kola, protože volných míst je ještě hodně. I my vyhlásíme druhé kolo na obor Aplikovaná chemie. Děkujeme za dosavadni spolupráci, věřím, že nejistota zítra skončí. ... více zdeSee Less
View on Facebook

1 týden zveřejněný

HRDLIČKOVO MUZEUM PŘF UK A NEVIDITELNÁ VÝSTAVAVypravili jsme se na exkurzi do muzea člověka, abychom se dověděli zajímavosti o kostře člověka i jeho evolučních předchůdcích. Seznámili jsme se díky naší průvodkyni s rozdíly na mužské a ženské kostře na konkrétních ukázkách. Viděli jsme kostru tříměsíčního plodu, lebku novorozence, ale také kostry člověka s nanismem, gigantismem, achondroplázií. Následovaly ukázky skutečných kostí, na kterých byly patrné známky onemocnění jako například syfilis, tuberkulóza či lepra.Kromě toho jsme se dozvěděli podrobnosti také o třech skutečných mumiích z Egypta, které jsou součástí sbírky. Jako chemiky nás samozřejmě zajímal také samotný proces mumifikace jak umělé, tak přirozené. Viděli jsme také lebky i kosti poznamenané úrazem včetně trepanovaných lebek. Zaujal nás také skutečný trávicí trakt člověka. Zajímali jsme se také o etický pohled na vystavování lidských ostatků.Další část naší exkurze se týkala navštívení Neviditelné výstavy, kde provází lidé se zrakovými vadami. Zažili jsme si na vlastní kůži, jaké to je hodinu strávit jako nevidomý člověk. Měli jsme možnost si přímo popovídat s naším průvodcem a zjistili jsme, jak těmto lidem můžeme pomáhat ať už přispíváním finančním, či aktivní pomocí na ulici či v dopravních prostředcích. Prohlédli jsme si pak už v osvětlené místnosti, jaké pomůcky těmto lidem pomáhají v každodenním životě.Na závěr naší exkurze jsme se prošli a občerstvili na Václavském náměstí, udělali společné foto a honem na vlak, abychom se do večera stihli vrátit do našeho Dvora Králové.Mgr. Tereza Fejtová ... více zdeSee Less
View on Facebook

2 týdnů zveřejněný

Začala rekonstrukce budovy H (jedná se o budovu bývalé "obchodky" na nábřeží). Budova, která se začala využívat v roce 1914 projde zásadní rekonstrukcí. Během více jako stovky let provozu se prováděly dílčí rekonstrukce, vznikaly různé provizorní vestavby. Jednalo se původně o textilní továrnu, které byla přestavěná a byla zatížena "počátečními hříchy" jako je špatná hydroizolace, špatná izolace stropů a dnes již nevyhovující vnitřní uspořádání. Bylo zde několik obřích učeben, které se mnohdy nedaly pořádně vytápět. To vše by se během rekonstrukce mělo změnit - vzniknou nové kmenové učebny, kabinety, zvýší se počet toalet, celá budova bude klimatizovaná atd.. Jak vypadala budova před rekonstrukcí si můžete prohlédnout ve fotogalerii. Bylo trochu zvláštní chodit po vystěhovaných učebnách a kabinetech, ale za pár měsíců se tam zase žákovský ruch vrátí. Třídy jsme museli přestěhovat na sousední průmyslovku, ale jak jsem dnes viděl několik tříd "sirotků" 🙂 z budovy H, nesou to statečně.Petr Vojtěch ... více zdeSee Less
View on Facebook