A K T U Á L N Ě

ODBORNÝ VÝCVIK JE Z NAŘÍZENÍ VLÁDY ZRUŠEN!

Distanční výuka bude probíhat dle stávajícího rozvrhu. Sledujte prosím vaše školní maily a Teams. Budete tam dostávat informace a pokyny.

Upozorňujeme žáky, kteří se účastní vzdělávání distanční formou, že mohou docházet na obědy do školní jídelny od 12:30 do 13:00 hodin. Čas je nutné dodržovat z důvodu omezení kontaktu jednotlivých skupin strávníků.

Dne 12. října 2020 byla usnesením č. 1022 zakázána osobní přítomnost žáků ve školách, jedinou výjimku představuje vyzvednutí stravy ve školní jídelně.

Z tohoto důvodu není možný vstup žáků do budov školy. Veškeré úřední úkony (potvrzení o studiu, potvrzování dokladů) se budou vyřizovat bez osobní přítomnosti.

Potvrzení o studiu a další potvrzení bude vyřizováno a zasíláno obratem poštou na základě požadavku odeslaného ze školního mailu žáka (není nutné nic tisknout). Vše bude řešit paní Šturmová ze studijního oddělení (info@sposdk.cz).

Děkuji za pochopení a spolupráci

Mgr. Petr Vojtěch, ředitel školy

Potvrzení o studiu

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

již za

2020/11/21 08:00:00

Střední průmyslová škola a Střední odborná škola se stala Fakultní školou Fakulty chemicko – technologické Univerzity Pardubice. SPOŠ Dvůr Králové nabízí studium v pěti atraktivních maturitních oborech a jednom učebním oboru. Jedná se o technické maturitní obory Aplikovaná  chemie – FORENZNÍ ANALÝZA Informační technologie – KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST, které pokračují v tradici 129 let výuky na SPŠ Dvůr Králové. Průmyslovka je dnes jednou ze součástí naší školy.

Na více než stoletou tradici dalších součástí naší školy, Obchodní školy a Obchodní akademie navazuje obor Cestovní ruch.

Následující tři obory jsou zaměřeny na osobní služby. Jde o maturitní obory Kosmetické služby a Masér sportovní a rekondiční. Tento atraktivní obor nově zavádíme od školního roku 2019/2020. Jediným učebním oborem je Kadeřník, který připravuje žáky na samostatné podnikání v této oblasti.

Nově zavedenými maturitními obory jsou Bezpečnostně právní činnost a Masér sportovní a rekondiční.

Naše škola nabízí i výborné zázemí, vlastní jídelnu, domov mládeže, cvičnou restauraci a kuchyň. Všechny budovy školy jsou vedle sebe, v blízkosti centra města.  Pro sportovní aktivity využíváme sportovní halu, několik hřišť s umělým povrchem, hřiště na beach volejbal. Všechny budovy školy mají wi-fi pokrytí s velmi rychlým připojením. Všichni žáci školy mají zdarma licenci na produkty Microsoft Office.

NAŠE OBORY

APLIKOVANÁ CHEMIE
Forenzní analýza

APLIKOVANÁ CHEMIE

čtyřleté studium
ukončené maturitou

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Kybernetická bezpečnost

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

čtyřleté studium
ukončené maturitou

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ ČINNOST

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ ČINNOST

čtyřleté studium
ukončené maturitou

CESTOVNÍ RUCH

CESTOVNÍ RUCH

čtyřleté studium
ukončené maturitou

KOSMETICKÉ SLUŽBY

KOSMETICKÉ SLUŽBY

čtyřleté studium
ukončené maturitou

KADEŘNÍK - VIZÁŽISTA

KADEŘNÍK - VIZÁŽISTA

tříleté studium
bez maturity

MASÉR SPORTOVNÍ A REKONDIČNÍ

MASÉR SPORTOVNÍ A REKONDIČNÍ

čtyřleté studium
ukončené maturitou

HOTELNICTVÍ

HOTELNICTVÍ

již není v nabídce
dobíhají čtyřleté cykly

náš blog

Facebook

HACKATHON 2020 KHK ... více zdeSee Less

Budovy SPOŠ z ptačího pohledu. ... více zdeSee Less

2 týdnů zveřejněný

SPŠ a SOŠ Dvůr Králové nad Labem

S hlubokou lítostí oznamujeme všem spolupracovníkům a bývalým studentům, že nás navždy opustil náš dlouholetý a vážený kolega Ing. Jan Fišer.
Řadu let působil jako pedagog a posléze zástupce ředitele na bývalé Střední průmyslové škole textilní ve Dvoře Králové nad Labem. V 90. letech minulého století se spolupodílel na otevření oboru Textilní výroba a podnikatelství, Management textilu a oděvnictví, Ochrana životního prostředí a Informační technologie.
Vzpomeňme společně na tohoto skvělého pedagoga i člověka!

Zaměstnanci školy
... více zdeSee Less

2 týdnů zveřejněný

SPŠ a SOŠ Dvůr Králové nad Labem

ODBORNÝ VÝCVIK JE Z NAŘÍZENÍ VLÁDY ZRUŠEN! ... více zdeSee Less