A K T U Á L N Ě

Upozornění pro uchazeče – Přípravný test z českého jazyka 22. 04. – 15:00

Odkaz na přihlášení: https://1url.cz/TK1jQ

Od 19. dubna začneme obnovovat prezenční výuku. Zatím pro maturitní ročníky v podobě konzultací pro šest žáků a doučování. Termíny konzultací budou postupně přidávány. Přihlašování bude přes rezervační systém Reservio, pokyny jsme již poslali – pošleme do školních mailů. Věříme, že od 26. 4. začne praktická výuka, bude otevřen i domov mládeže. Počítáme se zahájením omezené výuky v laboratořích i v odborných učebnách. U bezpečáků počítáme s výukou sebeobrany (dle stanoviska MVČR), která bude zatím probíhat v menších skupinách na venkovním hřišti. Předpokládáme, že každá třída postupně bude mít praktickou výuku 1 – 2 dny v týdnu. Testů máme dostatek, je ale opravdu zásadní, aby obnovený provoz školy byl bezpečný a již teď prosím o dodržování všech stanovených opatření. Určitě nechceme, aby se nemoc šířila mezi vámi nebo jste to přivezli domů.

P. Vojtěch

Přijímačky se na naší škole budou konat takto:

3.5. Cermat (BPČ a IT 1. místo)
4.5. Cermat (BPČ a IT 2. místo)
5.5. Školní test ČJ (CR, KOS, MAS)

Ředitel školy ukončí hodnocení a vyhlásí výsledky přijímacího řízení v řádném termínu nejdříve 19. května (nesmí dříve) a nejpozději 21. května 2021 (platí i u oboru Kadeřník). Zápisový lístek mohou přijatí uchazeči odevzdat nejpozději 10 pracovních dnů po vyhlášení výsledků. https://www.msmt.cz/file/55064/

Pokyny pro uchazeče konající jednotnou přijímací zkoušku a školní přijímací test

Upozornění pro uchazeče oboru BPČ
Celostní motorický test se bude z důvodů epidemických opatření konat také venku, a to na atletickém stadionu v sousedství školy.  Oblečení na běh i tento test, prosím, přizpůsobte počasí. Fyzické testy se budou konat za každého počasí.

Uchazeči o studium – více informací najdete zde.

Přijímací řízení – více informací zde.

Otázky a odpovědi k přijímacímu řízení:Otázky a odpovědi k PZ

Potvrzení o studiu

LETNÍ PRÁZDNINY

již za

2021/06/30 14:00:00

Střední průmyslová škola a Střední odborná škola ve Dvoře Králové nad Labem (dále SPOŠ), která se před časem stala Fakultní školou Fakulty chemicko – technologické Univerzity Pardubice, nabízí ve školním roce 2020/2021 studium v šesti atraktivních maturitních oborech a jednom učebním oboru.

Technické maturitní obory Aplikovaná chemie (FORENZNÍ ANALÝZA) a Informační technologie (KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST) pokračují ve více než 130leté tradici výuky na Střední průmyslové škole Dvůr Králové.  Bývalá „průmyslovka“ je dnes jen jednou z více částí školy.

Nesmíme zapomenout ani na mnohaletou tradici dalších součástí naší školy, Obchodní školy a Obchodní akademie, na které v současnosti navazuje studium oboru Cestovní ruch.

Mezi širokou veřejností jsou známé obory zaměřené na osobní služby. Jedná se o maturitní obory Kosmetické služby a od školního roku 2019/2020 nově zavedený atraktivní obor Masér sportovní a rekondiční. Kadeřník je naším jediným učebním oborem a připravuje žáky na samostatné podnikání v této oblasti.

Mezi nejnovější maturitní obory patří žáky hojně vyhledávaná Bezpečnostně právní činnost.

V areálu SPOŠ Dvůr Králové se nachází kromě budov školy veškeré zázemí včetně vlastní jídelny, domova mládeže, cvičné restaurace s kuchyní a nepostradatelného sportoviště s workoutem, vše v docházkové vzdálenosti a v blízkosti centra města. Samozřejmostí je pokrytí budov SPOŠ velmi rychlým internetovým připojením včetně Wi-Fi.

Žáci SPOŠ, která spadá pod Královéhradecký kraj, mají po dobu studia zdarma licenci na produkty Microsoft Office.

Výdej stravy ve školní jídelně od 4. 1. 2021
cizí strávníci 10:45 – 11:35
žáci a zaměstnanci 11:45 – 13:00

NAŠE OBORY

APLIKOVANÁ CHEMIEForenzní analýza

APLIKOVANÁ CHEMIE

čtyřleté studium
ukončené maturitou

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Kybernetická bezpečnost

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

čtyřleté studium
ukončené maturitou

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ ČINNOST

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ ČINNOST

čtyřleté studium
ukončené maturitou

CESTOVNÍ RUCH

CESTOVNÍ RUCH

čtyřleté studium
ukončené maturitou

KOSMETICKÉ SLUŽBY

KOSMETICKÉ SLUŽBY

čtyřleté studium
ukončené maturitou

KADEŘNÍK

KADEŘNÍK

tříleté studium
bez maturity

MASÉR SPORTOVNÍ A REKONDIČNÍ

MASÉR SPORTOVNÍ A REKONDIČNÍ

čtyřleté studium
ukončené maturitou

HOTELNICTVÍ

HOTELNICTVÍ

již není v nabídce
dobíhají čtyřleté cykly

náš blog

Facebook

Pokud se nic nezmění, od pondělí 26.4. počítáme se zahájením praktické odborné výuky. Návrat do školy bude postupný, protože musíme dělit třídy na poloviny. Lze očekávat, že KAŽDÁ třída bude mít celodenní praktické vyučování odborných předmětů (cca 6 vyučovacích hodin) nejméně 1x týdně. Bude otevřen DM i školní jídelna. Ubytování na DM bude možné vždy večer PŘED vyučováním. Po vyučování budete muset odjet domů. Účast na výuce a ubytování v DM je podmíněno antigenním testem ve škole. Přijďte prosím z tohoto důvodu do školy 20 minut před zahájením výuky. Zítra zveřejníme dny, ve kterých se budou jednotlivé třídy vyučovat. Rozvrhy a další informace dostanete obvyklými kanály od třídních učitelů (mail, Bakaláři, Teams). Petr Vojtěch ... více zdeSee Less

1 týden zveřejněný

Od 19. dubna začneme obnovovat prezenční výuku. Zatím pro maturitní ročníky v podobě konzultací pro šest žáků a doučování. Termíny konzultací budou postupně přidávány. Přihlašování bude přes rezervační systém Reservio, pokyny jsme již poslali - pošleme do školních mailů. Věříme, že od 26. 4. začne praktická výuka, bude otevřen i domov mládeže. Počítáme se zahájením omezené výuky v laboratořích i v odborných učebnách. U bezpečáků počítáme s výukou sebeobrany (dle stanoviska MVČR), která bude zatím probíhat v menších skupinách na venkovním hřišti.Předpokládáme, že každá třída postupně bude mít praktickou výuku 1 - 2 dny v týdnu. Testů máme dostatek, je ale opravdu zásadní, aby obnovený provoz školy byl bezpečný a již teď prosím o dodržování všech stanovených opatření. Určitě nechceme, aby se nemoc šířila mezi vámi nebo jste to přivezli domů.P. Vojtěch ... více zdeSee Less

3 týdnů zveřejněný

Z důvodů zaspávání žáků na hodiny základních předmětů se škola rozhodla předměty: Český Jazyk, Matematiku a Anglický Jazyk přesunout na noční hodiny začínající od odbití dvanácté hodiny. ... více zdeSee Less

4 týdnů zveřejněný

Den učitelů byl vyhlášen československou vládou v roce 1955, jako morální ocenění práce pedagogů. ... více zdeSee Less