A K T U Á L N Ě

Informační schůzka pro přijaté žáky proběhne 22. 6. 2023
od 15:00 na příslušných budovách.

Všechny obory jsou naplněny uchazeči, kteří odevzdali zápisové lístky.

Do školní jídelny hledáme na plný úvazek kuchaře či kuchařku. Dvousměnný provoz s nástupem od září 2023.
Více informací na tel: 739 451 278

Výdej obědů od 14. 3. 2022

11:15 – 11:45 cizí strávníci (jídlonosiče)
11:50 – 14:30 studenti a zaměstnanci SPOŠ, GYMNÁZIUM
12:00, 13:00, 14:00  cizí strávníci (strava na talíř)

více info a ceny najdete zde

DOTEK

již za

2023/06/06 08:00:00

Střední průmyslová škola a Střední odborná škola ve Dvoře Králové nad Labem (dále SPOŠ), která se před časem stala Fakultní školou Fakulty chemicko – technologické Univerzity Pardubice, nabízí pro školní rok 2022/2023 studium v šesti atraktivních maturitních oborech a jednom učebním oboru.

Technické maturitní obory Aplikovaná chemie (FORENZNÍ ANALÝZA) a Informační technologie (KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST) pokračují ve více než 130leté tradici výuky na Střední průmyslové škole Dvůr Králové.  Bývalá „průmyslovka“ je dnes jen jednou z více částí školy.

Nesmíme zapomenout ani na mnohaletou tradici dalších součástí naší školy, Obchodní školy a Obchodní akademie, na které v současnosti navazuje studium oboru Cestovní ruch.

Mezi širokou veřejností jsou známé obory zaměřené na osobní služby. Jedná se o maturitní obory Kosmetické služby a od školního roku 2019/2020 nově zavedený atraktivní obor Masér sportovní a rekondiční. Kadeřník je naším jediným učebním oborem a připravuje žáky na samostatné podnikání v této oblasti.

Mezi nejnovější maturitní obory patří žáky hojně vyhledávaná Bezpečnostně právní činnost.

V areálu SPOŠ Dvůr Králové se nachází kromě budov školy veškeré zázemí včetně vlastní jídelny, domova mládeže, cvičné restaurace s kuchyní a nepostradatelného sportoviště s workoutem, vše v docházkové vzdálenosti a v blízkosti centra města. Samozřejmostí je pokrytí budov SPOŠ velmi rychlým internetovým připojením včetně Wi-Fi.

Žáci SPOŠ, která spadá pod Královéhradecký kraj, mají po dobu studia zdarma licenci na produkty Microsoft Office.

NAŠE OBORY

APLIKOVANÁ CHEMIE
Forenzní analýza

APLIKOVANÁ CHEMIE

čtyřleté studium
ukončené maturitou

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Kybernetická bezpečnost

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

čtyřleté studium
ukončené maturitou

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ ČINNOST

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ ČINNOST

čtyřleté studium
ukončené maturitou

CESTOVNÍ RUCH

CESTOVNÍ RUCH

čtyřleté studium
ukončené maturitou

KOSMETICKÉ SLUŽBY

KOSMETICKÉ SLUŽBY

čtyřleté studium
ukončené maturitou

KADEŘNÍK

KADEŘNÍK

tříleté studium
bez maturity

MASÉR SPORTOVNÍ A REKONDIČNÍ

MASÉR SPORTOVNÍ A REKONDIČNÍ

čtyřleté studium
ukončené maturitou

náš blog

Facebook

„Poznáváme se“registrační číslo: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0003074informace o mikroprojektu: Cílem projektu je zvýšit intenzitu spolupráce mezi školskými institucemi a komunitou dětí a mládeže. Realizací projektových aktivit dojde ke zmírnění okrajového charakteru příhraničních oblastí a tím zlepšení kvality života v regionu. Předkládaný projekt přispěje k rozvíjení schopnosti komunikace dětí a mládeže, budou navázány nová přátelství a dojde ke zmírnění bariér hranice geografických i osobních. Hlavním cílem projektu je navázání kontaktů mezi učiteli a žáky partnerských škol a jejich rozvoj do budoucna. Partnerem školy je Zespół Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich.aktivity mikroprojektu: V rámci projektu budou realizovány třídenní studijní cesty učitelů ze školy ve Dvoře Králové do partnerské školy a také z partnerské školy do školy ve Dvoře Králové, v rámci této studijní cesty proběhne seznámení se školou a také se zajímavostmi obou partnerských měst a jejich okolí. Další aktivitou jsou poznávací třídenní cesty deseti žáků polské školy a dvou pedagogů do školy žadatele a stejného počtu českých žáků a učitelů do polské školy. Projekt bude realizován v období od 1.3.2022 do 31.12.2022. ... více zdeSee Less
View on Facebook

2 týdnů zveřejněný

Dnes proběhl poslední den Czech Cybertronu. Hlavní náplní dne byla jaderná elektrárna. V úvodu se ukázalo, jak vlastně funguje, a zmínil se i příběh Černobylu a Fukušimi. Následně se studenti přesunuli k elektrárně a uvedli ji do provozu. Bohužel z důvodu poruchy následoval výbuch. Po krátké pauze se z účastníků sestavil tým, který se pokusil znovu uvést elektrárnu do provozu. Což se úplně hned napoprvé nepovedlo, ale po několika pokusech se vše úspěšně zdařilo. Tento ročník Czech Cybertronu se velmi vydařil a my se těšíme na další ročník. ... více zdeSee Less
View on Facebook

2 týdnů zveřejněný

Dnes pokračoval mezinárodní Czech Cybertron, který opět nabídl něco nového. Připojili se k nám i studenti bezpečnostně právní činnosti, kteří měli hned několik úkolů. Dále se využili znalosti a dovednosti našich chemiků, jejichž úkolem byl rozbor vody z jaderného reaktoru. Následně si zástupci obou oborů odprezentovali výsledky svých analýz.V odpoledním bloku nastala očekávaná událost, blackout jaderné elektrárny, přehřátí reaktoru a výbuch. Místo bylo zajištěno studenty bezpečnostně právní činnosti pomocí dronu. Jelikož byl reaktor zabezpečen, tak mohlo proběhnout slavnostní předání věcných darů. Promluvil ředitel školy Petr Vojtěch, náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje Arnošt Štěpánek a náměstek Maršálka z Polska. Tímto oficiálně skončilo mezinárodní kolo Czech Cybertronu jara 2023. ... více zdeSee Less
View on Facebook

2 týdnů zveřejněný

Dnes pokračuje cvičení Czech Cybertron, kterého se účastní i polští studenti. Na rozehřátí si všichni mohli vyzkoušet změnu času na hodinách, nebo také změnu barvy led světýlek na malých rozvodných sítích České republiky. Následně proběhlo slavnostní zahájení mezinárodní akce, kde účastníky přivítal ředitel naší školy Petr Vojtěch, dále také náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje Arnošt Štěpánek. Z polské strany náměstek Maršálka a promluvil i místopředseda pro vzdělávání, sportovní infrastrukturu a zaměstnanost Mikuláš Pál z Banskobystrického kraje. Pokračovalo seznámení s týmem prezentujících a techniků, a zároveň s úkoly, které si budou moci vyzkoušet. Studentům byl také vysvětlen princip programovatelných logických automatů PLC, se kterými budou později pracovat.Pan učitel Macek z naší školy nám prozradí, co je tento ročník jiné. Jeden z techniků nám blíže popíše nové generátory k jaderné elektrárně. ... více zdeSee Less
View on Facebook