A K T U Á L N Ě

Ve dnech 22.12. 2022 a 3.1. 2023 bude vyhlášeno volno ředitele školy.

Výdej obědů od 14. 3. 2022

11:15 – 11:45 cizí strávníci (jídlonosiče)
11:50 – 14:30 studenti a zaměstnanci SPOŠ, GYMNÁZIUM
12:00, 13:00, 14:00  cizí strávníci (strava na talíř)

více info a ceny najdete zde

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

již za

2022/12/23 08:00:00

Střední průmyslová škola a Střední odborná škola ve Dvoře Králové nad Labem (dále SPOŠ), která se před časem stala Fakultní školou Fakulty chemicko – technologické Univerzity Pardubice, nabízí pro školní rok 2022/2023 studium v šesti atraktivních maturitních oborech a jednom učebním oboru.

Technické maturitní obory Aplikovaná chemie (FORENZNÍ ANALÝZA) a Informační technologie (KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST) pokračují ve více než 130leté tradici výuky na Střední průmyslové škole Dvůr Králové.  Bývalá „průmyslovka“ je dnes jen jednou z více částí školy.

Nesmíme zapomenout ani na mnohaletou tradici dalších součástí naší školy, Obchodní školy a Obchodní akademie, na které v současnosti navazuje studium oboru Cestovní ruch.

Mezi širokou veřejností jsou známé obory zaměřené na osobní služby. Jedná se o maturitní obory Kosmetické služby a od školního roku 2019/2020 nově zavedený atraktivní obor Masér sportovní a rekondiční. Kadeřník je naším jediným učebním oborem a připravuje žáky na samostatné podnikání v této oblasti.

Mezi nejnovější maturitní obory patří žáky hojně vyhledávaná Bezpečnostně právní činnost.

V areálu SPOŠ Dvůr Králové se nachází kromě budov školy veškeré zázemí včetně vlastní jídelny, domova mládeže, cvičné restaurace s kuchyní a nepostradatelného sportoviště s workoutem, vše v docházkové vzdálenosti a v blízkosti centra města. Samozřejmostí je pokrytí budov SPOŠ velmi rychlým internetovým připojením včetně Wi-Fi.

Žáci SPOŠ, která spadá pod Královéhradecký kraj, mají po dobu studia zdarma licenci na produkty Microsoft Office.

NAŠE OBORY

APLIKOVANÁ CHEMIE
Forenzní analýza

APLIKOVANÁ CHEMIE

čtyřleté studium
ukončené maturitou

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Kybernetická bezpečnost

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

čtyřleté studium
ukončené maturitou

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ ČINNOST

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ ČINNOST

čtyřleté studium
ukončené maturitou

CESTOVNÍ RUCH

CESTOVNÍ RUCH

čtyřleté studium
ukončené maturitou

KOSMETICKÉ SLUŽBY

KOSMETICKÉ SLUŽBY

čtyřleté studium
ukončené maturitou

KADEŘNÍK

KADEŘNÍK

tříleté studium
bez maturity

MASÉR SPORTOVNÍ A REKONDIČNÍ

MASÉR SPORTOVNÍ A REKONDIČNÍ

čtyřleté studium
ukončené maturitou

náš blog

Facebook

Mikulášská besídka v naší jídelně ... více zdeSee Less
View on Facebook
Ekologická exkurze 1.B Národní muzeum Praha Vypravili jsme se na ekologický program „Záleží na mě, jaká bude ZeMě“. Na této unikátní interaktivní výstavě jsme se zabývali tématy: Voda, Odpady, Oblečení, Potraviny a Příroda. Seznamování s nimi probíhalo formou skupinové práce a závěrečným shrnutím nejpodstatnějších informací, které zástupci studentů z každé skupiny představili ostatním spolužákům. Po prezentování každého tématu proběhla diskuse s odborným lektorem, který také doplňoval další důležité aspekty a kladl doplňující otázky. Na závěr se každý student podílel na vzniku kvízu, který uplatníme ve výuce po návratu do školy. Jelikož jsme pracovali opravdu poctivě a bez oddechu, přišel na řadu také odpočinek, v podobě volné prohlídky dalších částí muzea s minerály pravěkem i dalšími tématy, případně Václavského náměstí - dle volby studentů. Protože však cesta domů daleká, naskočili jsme brzy opět do autobusu, který nás odvezl zpět, do našeho Dvora Králové. ... více zdeSee Less
View on Facebook
Byl jsem se podívat na mikulášské besídce, kterou připravili naši "intráci" pro děti ze základních škol. Byla to určitě největší koncentrace pekelných a nebeských bytostí v širokém okolí. Naši žáci předvedli své výtvarné, hudební, taneční a organizační schopnosti. Děkuji všem. ... více zdeSee Less
View on Facebook