A K T U Á L N Ě

NEPŘÍTOMNOST VE STUDIJNÍM ODDĚLENÍ BĚHEM LETNÍCH PRÁZDNIN
16. 7., 31. 7. – 16. 8., 21. – 23. 8. 2024
Osobní návštěvu studijního oddělení si domluvte na telefonním čísle  739 451 279.

VÝDEJ OBĚDŮ BĚHEM LETNÍCH PRÁZDNIN

od 28.6. – 20.8. 2024 výdej do 12:15

15.8.  Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ ZAVŘENO
(VÝPADEK ELEKTŘINY)

Zájemci o přijetí do  domova mládeže na školní rok 2024/25 vyplní přihlášku( ke stažení zde ) a co nejdříve zašlou na adresu školy. Příjem přihlášek k umístění do domova mládeže je stanoven  do 31.5.2024. Překročí-li poptávka po ubytování možnosti ubytovací kapacity domova mládeže, budou přednostně umísťováni žáci na základě organizačních směrnic ředitele školy k umísťování žáků do DM. Případné dotazy na lukasova.katerina@sposdk.cz.

Platby žáků za ubytování na DM od 1.9. 2024
Výše úplaty za ubytování  je  stanovena dle § 123, odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon v souladu s prováděcí vyhláškou č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízení vždy na kalendářní měsíc. Celkový poplatek za ubytování a stravu činí 3 400 Kč.
(z čehož připadá na ubytování 1600,- Kč + záloha na celodenní stravu  žáka  1800,-Kč).

Výdej obědů od 14. 3. 2022

11:15 – 11:45 cizí strávníci (jídlonosiče)
11:50 – 14:30 studenti a zaměstnanci SPOŠ, GYMNÁZIUM
12:00, 13:00, 14:00  cizí strávníci (strava na talíř)

více info a ceny najdete zde

Střední průmyslová škola a Střední odborná škola ve Dvoře Králové nad Labem (dále SPOŠ), která je Fakultní školou Fakulty chemicko – technologické Univerzity Pardubice, nabízí studium v šesti atraktivních maturitních oborech a jednom učebním oboru.

Technické maturitní obory Aplikovaná chemie (FORENZNÍ ANALÝZA) a Informační technologie (KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST) pokračují ve více než 130leté tradici výuky na Střední průmyslové škole Dvůr Králové.  Bývalá „průmyslovka“ je dnes jen jednou z více částí školy.

Nesmíme zapomenout ani na mnohaletou tradici dalších součástí naší školy, Obchodní školy a Obchodní akademie, na které v současnosti navazuje studium oboru Cestovní ruch.

Mezi širokou veřejností jsou známé obory zaměřené na osobní služby. Jedná se o maturitní obory Kosmetické služby a od školního roku 2019/2020 nově zavedený atraktivní obor Masér sportovní a rekondiční. Kadeřník je naším jediným učebním oborem a připravuje žáky na samostatné podnikání v této oblasti.

Mezi nejnovější maturitní obory patří žáky hojně vyhledávaná Bezpečnostně právní činnost.

V areálu SPOŠ Dvůr Králové se nachází kromě budov školy veškeré zázemí včetně vlastní jídelny, domova mládeže, cvičné restaurace s kuchyní a nepostradatelného sportoviště s workoutem, vše v docházkové vzdálenosti a v blízkosti centra města. Samozřejmostí je pokrytí budov SPOŠ velmi rychlým internetovým připojením včetně Wi-Fi.

Žáci SPOŠ, která spadá pod Královéhradecký kraj, mají po dobu studia zdarma licenci na produkty Microsoft Office.

ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU

již za

2024/09/02 08:00:00

NAŠE OBORY

APLIKOVANÁ CHEMIE
Forenzní analýza

APLIKOVANÁ CHEMIE

čtyřleté studium
ukončené maturitou

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Kybernetická bezpečnost

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

čtyřleté studium
ukončené maturitou

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ ČINNOST

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ ČINNOST

čtyřleté studium
ukončené maturitou

CESTOVNÍ RUCH

CESTOVNÍ RUCH

čtyřleté studium
ukončené maturitou

KOSMETICKÉ SLUŽBY

KOSMETICKÉ SLUŽBY

čtyřleté studium
ukončené maturitou

KADEŘNÍK

KADEŘNÍK

tříleté studium
bez maturity

MASÉR SPORTOVNÍ A REKONDIČNÍ

MASÉR SPORTOVNÍ A REKONDIČNÍ

čtyřleté studium
ukončené maturitou

náš blog

Facebook

Podívejte se, jak vypadá budova "obchodky" právě dnes. Jsou hotové podkladní betony a příprava hydroizolace. Už jsem tu psal, že se naši předchůdci při stavbě samé (cca 1916) a při průběžných stavebních úpravách moc nevyznamenali. Přední stěna budovy ovšem skrývá překvapení (viz fotka přední stěny s nápisem Veřejná obchodní škola). Skrývá se tam totiž šest zazděných oken, která byla zazděna tak jak byla, tj. včetně rámů a skel... ... více zdeSee Less
View on Facebook
Oprava sportovní haly na nábřeží začala. Díky Královéhradeckému kraji, který halu od města odkoupil, přešla hala (vedle průmyslovky) pod správu školy. A nejnutnější opravy již začaly. V první řadě se jedná o opravu podlahy - podívejte se, co s podlahou v nářaďovně udělala dřevomorka. A do začátku podzimní halové sezóny celou palubovku obrousíme a nově nalakujeme. Souběžně se připravuje projektová dokumentace na celkovou opravu šaten a vstupních prostor. ... více zdeSee Less
View on Facebook

2 týdnů zveřejněný

Třída 1I zavítala do Technického muzea v Praze. Součástí výletu byla také turistická prohlídka historického centra, kterou skvěle komentoval třídní učitel Ing. Dvořák. ... více zdeSee Less
View on Facebook

3 týdnů zveřejněný

Poslední školní den na budově I ... více zdeSee Less
View on Facebook