Název oboru: Masér sportovní a rekondiční
Kód oboru:
69-41-L/02
Délka studia: 
4 roky
Způsob ukončení studia: 
Maturitní zkouška

Tímto oborem se snažíme zaplnit mezeru na trhu vzdělávání. Výuka je zaměřená na poskytování různých masérských služeb v souladu s požadavky klienta. V dnešní uspěchané době je potřeba mít kolem sebe profesionály, kteří nám uleví od pracovního vytížení a tím způsobených dysbalancí pohybového aparátu.

Po úspěšném ukončení studia se můžete stát profesionálním masérem, nebo odborníkem ve wellness službách. Tento maturitní obor zahrnuje výuku všeobecných teoretických předmětů, odborných předmětů zabývajících se péčí o duši a tělo, somatologií, rekondičním a regeneračním cvičením, atd.

Naše škola nabízí ŠVP Masáže a wellness. Odborníci mluví o Wellness jako o kultuře těla, duše a mysli. Volný překlad zní „být v pohodě a fit“ nebo „dobré zdraví“. Tento studijní obor spočívá v komplexní péči o tělo a napomáhá rozvoji v oblasti celkového zdravého životního stylu. Žáci se učí provádět sportovní i řadu neléčebných masáží celého těla a relaxačních procedur (např. masáž lávovými kameny, ajurvédskou, čokoládovou, či medovou masáž). Tyto dovednosti naši absolventi využijí například ve wellness službách, lázeňských zařízeních nebo jen rodinných penzionech zabývajících se relaxačními pobyty.

Absolvent oboru Wellness bude provádět různé relaxační a regenerační procedury celého těla, masky a zábaly. Dovede uplatnit profesionální a kultivovaný přístup k zákazníkům, poradit v oblasti péče o tělo či zdravého životního stylu.

Absolventi se uplatní v povoláních masér při poskytování profesionálních masérských služeb v provozovnách, studiích a salonech. Bude poskytovat poradenské služby z hlediska péče  o tělo, správné životosprávy a zdravého životního stylu.

Absolventi se uplatňují v profesi masér v provozovnách, studiích a salonech. Umí také poskytovat poradenské služby v oblasti péče o tělo, správné životosprávy a zdravého životního stylu. Vykonání maturitní zkoušky v tomto oboru umožňuje absolventům pokračovat ve studiu na VOŠ nebo VŠ, zejména v příbuzných oborech.

Absolvent oboru Masáže a wellness je připraven:

  • vykonávat odbornou činnost při poskytování masérských služeb,
  • volit a používat přípravky v souladu s technologickými postupy,
  • uplatnit zdravotní hlediska a zásady hygieny při poskytování masérských služeb,
  • jednat s klienty, spolupracovníky a obchodními partnery,
  • vykonávat obchodně-podnikatelské aktivity v masérských službách,
  • dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci,
  • usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb,

jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje.

V hodinách praktického vyučování se žáci učí praktickým dovednostem a rozvíjejí svoji zvolenou odbornost.

Odborný výcvik probíhá na pracovištích odborného výcviku v budově školy. Při práci se zákazníkem žáci pracují s moderními přístroji, osvojují si základní provozní činnosti a dovednosti vést účetní evidenci, vhodně navazovat kontakt se zákazníkem, dodržovat zásady společenského chování, zásady osobní hygieny a hygieny provozovny.

Absolvují také odbornou praxi v rozsahu celkem 4 týdnů na smluvních pracovištích školy (v masážních salonech, ve wellness-centrech a dalších zařízeních zabývajících se péčí o tělo).

Odborná praxe je významnou a nezastupitelnou formou praktické přípravy žáků. Jejím cílem je poznat praktický výkon odborných činností zejména na úrovni zaměstnání ve veřejných službách zabývajících se péčí o tělo.

Ze strany školy je snaha spolupracovat s různými subjekty v okolí při pořádání jejich akcí, aby praktická výuka pokrývala co možná nejširší spektrum aktivit, se kterými se mohou žáci v budoucnu jako zaměstnanci nebo podnikatelé setkat.

V rámci studia se žákům umožňuje nejen nahlédnout do vyhlášených zavedených wellness zařízení, ale vykonávat zde i jejich odborné praxe. Spolupracujeme s Lázněmi Velichovky a s Lázněmi Bělohrad. Žáci tak mají možnost vyzkoušet si skutečný pracovní život a rozvíjet se ve svém vybraném oboru. S tím souvisí i odborné semináře, přednášky a pohovory, které jsou součástí vzdělávání.

2 dnů zveřejněný

Vyrážíme domů. Pecka - Dvůr 26km 🚲. Byl to fajn týden 👍 ... více zdeSee Less
View on Facebook

3 dnů zveřejněný

4.den cykláku - předposlední cyklo vyjížďka do Lázní Bělohrad. Odpoledne jsme si užili softbal, tenis, badminton nebo volejbal. 🌞 ... více zdeSee Less
View on Facebook

4 dnů zveřejněný

3.den cykláku začínáme na sluníčku rozcvičkou. Dnes prochajda k mlýnu a odpolko lukostřelba, střelba ze vzduchovky, šipky a další aktivity 🌞👍 ... více zdeSee Less
View on Facebook

5 dnů zveřejněný

2.den cykláku. Prohlídka hradu Pecka a cyklo vyjížďka. Déšť ani bláto nás nezastaví 😉 ... více zdeSee Less
View on Facebook

6 dnů zveřejněný

Ochutnávka z prvního dne cykláku. Počasí přeje, nálada je dobrá 🙂🚲🌞 ... více zdeSee Less
View on Facebook