Název oboru: Masér sportovní a rekondiční
Kód oboru:
69-41-L/02
Délka studia: 
4 roky
Způsob ukončení studia: 
Maturitní zkouška

V dnešní rychlé době je vhodné mít kolem sebe profesionály, kteří nám mohou pomoci ulevit při fyzickém nebo psychickém zatížení nebo různých dysbalancí pohybového aparátu. Výuka je proto zaměřená na poskytování různých masérských a souvisejících služeb v souladu s požadavky a potřebami klienta.

Po úspěšném ukončení studia se můžete stát profesionálním masérem, odborníkem ve wellness službách nebo poradcem. Tento maturitní obor zahrnuje výuku jak všeobecných teoretických předmětů, tak odborných předmětů zabývajících se péčí o tělo, mysl i duši, somatologií, rekondičním a regeneračním cvičením, atd.

Tento studijní obor Masér sportovní a regenerační vede ke komplexnímu chápání fungování těla a péči o lidské tělo v souvislostech a napomáhá rozvoji v oblasti celkového zdravého životního stylu. Žáci se učí provádět sportovní i řadu neléčebných masáží celého těla, relaxačních procedur a cílených cvičení (např. masáž lávovými kameny, havajskou, ajurvédskou masáž, kompenzační i rekondiční programy). Tyto dovednosti naši absolventi využijí například ve wellness službách, lázeňských zařízeních nebo jen rodinných penzionech zabývajících se relaxačními pobyty, či v rámci soukromé praxe. Absolvent oboru dovede uplatnit kultivovaný přístup k zákazníkům, poradit v oblasti masérské péče, relaxace, regenerace, rekondice i kompenzace.

Absolventi se uplatní v povoláních masér při poskytování profesionálních masérských služeb v provozovnách, salonech a fitness centrech. Bude moci poskytovat poradenské služby z hlediska péče  o tělo, správné životosprávy, zdravého životního stylu nebo práci s tělem.

Vykonání maturitní zkoušky v tomto oboru umožňuje absolventům pokračovat ve studiu na VOŠ nebo VŠ, zejména v příbuzných oborech.

Absolvent oboru Masér sportovní a regenerační je připravován:

  • vykonávat odbornou činnost při poskytování masérských služeb,
  • volit a používat přípravky v souladu s technologickými postupy,
  • uplatnit zdravotní hlediska a zásady hygieny při poskytování masérských služeb,
  • jednat s klienty, spolupracovníky a obchodními partnery,
  • vykonávat obchodně-podnikatelské aktivity v masérských službách,
  • dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci,
  • usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb,
  • jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje.

Odborná praxe je významnou a nezastupitelnou formou praktické přípravy žáků tohoto oboru. Jejím cílem je poznat praktický výkon odborných činností zejména na úrovni zaměstnání ve veřejných službách zabývajících se péčí o tělo.

V hodinách praktického vyučování se žáci učí praktickým dovednostem a rozvíjejí svoji zvolenou odbornost.

Odborný výcvik probíhá na pracovištích odborného výcviku v budově školy. Při práci se zákazníkem si žáci osvojují si základní provozní činnosti a dovednosti vést účetní ea provozní evidenci, vhodně navazovat kontakt se zákazníkem, dodržovat zásady společenského chování, zásady osobní hygieny a hygieny provozovny.

Absolvují také odbornou praxi v rozsahu celkem 4 týdnů na smluvních pracovištích školy (v masážních salonech, lázních, ve wellness-centrech a dalších zařízeních zabývajících se péčí o tělo). Ze strany školy je snaha spolupracovat s různými subjekty v okolí při pořádání jejich akcí, aby praktická výuka pokrývala co možná nejširší spektrum aktivit, se kterými se mohou žáci v budoucnu jako zaměstnanci nebo podnikatelé setkat.

V rámci studia se žákům umožňuje nejen nahlédnout do vyhlášených zavedených wellness zařízení, ale vykonávat zde i jejich odborné praxe. Spolupracujeme s Lázněmi Velichovky a s Lázněmi Bělohrad. Žáci tak mají možnost vyzkoušet si skutečný pracovní život a rozvíjet se ve svém vybraném oboru. S tím souvisí i odborné semináře, přednášky a pohovory, které jsou součástí vzdělávání.

2 týdnů zveřejněný

Exkurze v Galerii minerálůV pondělí 13.3. se naše třída 2. EM vydala na výstavu do Galerie minerálů ve Dvoře Králové nad Labem. V muzeu jsme viděli více než 6000 kusů unikátních kamenů. Hned po vstupu do hlavního sálu nás zaujala překrásná žulová koule, která se díky své hladkosti otáčela ve vodním proudu a také 4 metry vysoké minerály z ametystu. Také jsme měli příležitost se osobně setkat s panem majitelem. Na konci exkurze všichni žáci zavítali do místního obchůdku s drahými kameny, kde si někteří zakoupili kameny na památku.Roman Brynda 2EM ... více zdeSee Less
View on Facebook

4 týdnů zveřejněný

View on Facebook

4 týdnů zveřejněný

První, kdo zdolal slackline v celé délce bez pádu, je Leontýna Bezušková 2M ... více zdeSee Less
View on Facebook

1 měsíc zveřejněný

Jj, pro maséra studium nikdy nekončí. ... více zdeSee Less
View on Facebook

1 měsíc zveřejněný

Dne 22. února jsme se vydali na exkurzi do Velichovek - Lázně 1897, s.r.o., kde po jarních prázdninách zahájíme praxe. Jeli jsme s panem učitelem Hamákem a paní učitelkou Čápovou, seznámili jsme se s provozem a podívali kde budeme pracovat. Opravdu milí zaměstnanci nám ukázali vodoléčbu, bahenní zábaly, masérny, bazény, kde budeme ubytovaní, a měli jsme možnost vyzkoušet jejich nejnovější přístroje na stabilitu. Celý komplex je nádherný a už se těšíme, až zahájíme praxe. / Martina Dvořáková 2M ... více zdeSee Less
View on Facebook