Název oboru: Masér sportovní a rekondiční
Kód oboru:
69-41-L/02
Délka studia: 
4 roky
Způsob ukončení studia: 
Maturitní zkouška

Tímto oborem se snažíme zaplnit mezeru na trhu vzdělávání. Výuka je zaměřená na poskytování různých masérských služeb v souladu s požadavky klienta. V dnešní uspěchané době je potřeba mít kolem sebe profesionály, kteří nám uleví od pracovního vytížení a tím způsobených dysbalancí pohybového aparátu.

Po úspěšném ukončení studia se můžete stát profesionálním masérem, nebo odborníkem ve wellness službách. Tento maturitní obor zahrnuje výuku všeobecných teoretických předmětů, odborných předmětů zabývajících se péčí o duši a tělo, somatologií, rekondičním a regeneračním cvičením, atd.

Tento studijní obor Masér sportovní a regenerační vede ke komplexnímu chápání fungování těla a péči o lidské tělo v souvislostech a napomáhá rozvoji v oblasti celkového zdravého životního stylu. Žáci se učí provádět sportovní i řadu neléčebných masáží celého těla, relaxačních procedur a cílených cvičení (např. masáž lávovými kameny, havajskou, ajurvédskou masáž, kompenzační i rekondiční programy). Tyto dovednosti naši absolventi využijí například ve wellness službách, lázeňských zařízeních nebo jen rodinných penzionech zabývajících se relaxačními pobyty, či v rámci soukromé praxe. Absolvent oboru dovede uplatnit kultivovaný přístup k zákazníkům, poradit v oblasti masérské péče, relaxace, regenerace, rekondice i kompenzace.

Absolventi se uplatní v povoláních masér při poskytování profesionálních masérských služeb v provozovnách, salonech a fitness centrech. Bude moci poskytovat poradenské služby z hlediska péče  o tělo, správné životosprávy, zdravého životního stylu nebo práci s tělem.

Vykonání maturitní zkoušky v tomto oboru umožňuje absolventům pokračovat ve studiu na VOŠ nebo VŠ, zejména v příbuzných oborech.

Absolvent oboru Masér sportovní a regenerační je připraven:

  • vykonávat odbornou činnost při poskytování masérských služeb,
  • volit a používat přípravky v souladu s technologickými postupy,
  • uplatnit zdravotní hlediska a zásady hygieny při poskytování masérských služeb,
  • jednat s klienty, spolupracovníky a obchodními partnery,
  • vykonávat obchodně-podnikatelské aktivity v masérských službách,
  • dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci,
  • usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb,
  • jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje.

Odborná praxe je významnou a nezastupitelnou formou praktické přípravy žáků tohoto oboru. Jejím cílem je poznat praktický výkon odborných činností zejména na úrovni zaměstnání ve veřejných službách zabývajících se péčí o tělo.

V hodinách praktického vyučování se žáci učí praktickým dovednostem a rozvíjejí svoji zvolenou odbornost.

Odborný výcvik probíhá na pracovištích odborného výcviku v budově školy. Při práci se zákazníkem si žáci osvojují si základní provozní činnosti a dovednosti vést účetní ea provozní evidenci, vhodně navazovat kontakt se zákazníkem, dodržovat zásady společenského chování, zásady osobní hygieny a hygieny provozovny.

Absolvují také odbornou praxi v rozsahu celkem 4 týdnů na smluvních pracovištích školy (v masážních salonech, lázních, ve wellness-centrech a dalších zařízeních zabývajících se péčí o tělo). Ze strany školy je snaha spolupracovat s různými subjekty v okolí při pořádání jejich akcí, aby praktická výuka pokrývala co možná nejširší spektrum aktivit, se kterými se mohou žáci v budoucnu jako zaměstnanci nebo podnikatelé setkat.

V rámci studia se žákům umožňuje nejen nahlédnout do vyhlášených zavedených wellness zařízení, ale vykonávat zde i jejich odborné praxe. Spolupracujeme s Lázněmi Velichovky a s Lázněmi Bělohrad. Žáci tak mají možnost vyzkoušet si skutečný pracovní život a rozvíjet se ve svém vybraném oboru. S tím souvisí i odborné semináře, přednášky a pohovory, které jsou součástí vzdělávání.

7 dnů zveřejněný

Hodina tělocviku na lezecké stěně. Lezení na SVČ v Trutnově si vyzkoušeli maséři a kosmetičky z 1EM. Prověřili si tak svou obratnost, koordinaci a sílu 👍💪😀 ... více zdeSee Less
View on Facebook

7 dnů zveřejněný

Nabídka volného pracovního místa ve společnosti **Lázně Bělohrad a.s., **Lázeňská 165, 507 81 Lázně Bělohrad. ... více zdeSee Less
View on Facebook

2 týdnů zveřejněný

Okamžiky z natáčení nové video upoutávky oboru Masér sportovní a rekondiční. ... více zdeSee Less
View on Facebook

2 týdnů zveřejněný

**Projekt „Vnímání krásy a zdravý způsob života“**Projekt nazvaný „Vnímání krásy a zdravý způsob života“ se pro žáky prvního ročníku SPOŠ oborů Kosmetické služby a Masér uskutečnil na počátku listopadu. Byl rozdělen na dvě části. Jedna část byla praktická, v ní se žáci seznámili s alternativními způsoby stravování v praxi. Ve cvičné kuchyni naší školy si pokrmy i připravili. Samozřejmě dle dodržení technologických postupů, při dodržení hygienických předpisů a především podle zásad zdravého stravování. Nedílnou součástí byla i estetika na talíři, tj. umět pokrm esteticky naaranžovat.Druhá část projektu byla teoretická. Její součástí byla odborná přednáška s názvem 100 chutí, 100 vůní. Program představil specifické stravovací návyky, různé alternativní způsoby stravování a především motivaci lidí je dodržovat. Žáci pracovali ve skupinkách, také i formou dotazování a své odpovědi prezentovali před ostatními spolužáky. Důraz byl kladen na environmentální, etické a globálně-sociální souvislosti. ... více zdeSee Less
View on Facebook

4 týdnů zveřejněný

Prezentace středních škol a zaměstnavatelů, Kongresové centrum ALDIS, a.s., Hradec Králové, 12.11.2022 ... více zdeSee Less
View on Facebook