Název oboru: Masér sportovní a rekondiční
Kód oboru:
69-41-L/02
Délka studia: 
4 roky
Způsob ukončení studia: 
Maturitní zkouška

Tímto oborem se snažíme zaplnit mezeru na trhu vzdělávání. Výuka je zaměřená na poskytování různých masérských služeb v souladu s požadavky klienta. V dnešní uspěchané době je potřeba mít kolem sebe profesionály, kteří nám uleví od pracovního vytížení a tím způsobených dysbalancí pohybového aparátu.

Po úspěšném ukončení studia se můžete stát profesionálním masérem, nebo odborníkem ve wellness službách. Tento maturitní obor zahrnuje výuku všeobecných teoretických předmětů, odborných předmětů zabývajících se péčí o duši a tělo, somatologií, rekondičním a regeneračním cvičením, atd.

Naše škola nabízí ŠVP Masáže a wellness. Odborníci mluví o Wellness jako o kultuře těla, duše a mysli. Volný překlad zní „být v pohodě a fit“ nebo „dobré zdraví“. Tento studijní obor spočívá v komplexní péči o tělo a napomáhá rozvoji v oblasti celkového zdravého životního stylu. Žáci se učí provádět sportovní i řadu neléčebných masáží celého těla a relaxačních procedur (např. masáž lávovými kameny, ajurvédskou, čokoládovou, či medovou masáž). Tyto dovednosti naši absolventi využijí například ve wellness službách, lázeňských zařízeních nebo jen rodinných penzionech zabývajících se relaxačními pobyty.

Absolvent oboru Wellness bude provádět různé relaxační a regenerační procedury celého těla, masky a zábaly. Dovede uplatnit profesionální a kultivovaný přístup k zákazníkům, poradit v oblasti péče o tělo či zdravého životního stylu.

Absolventi se uplatní v povoláních masér při poskytování profesionálních masérských služeb v provozovnách, studiích a salonech. Bude poskytovat poradenské služby z hlediska péče  o tělo, správné životosprávy a zdravého životního stylu.

Absolventi se uplatňují v profesi masér v provozovnách, studiích a salonech. Umí také poskytovat poradenské služby v oblasti péče o tělo, správné životosprávy a zdravého životního stylu. Vykonání maturitní zkoušky v tomto oboru umožňuje absolventům pokračovat ve studiu na VOŠ nebo VŠ, zejména v příbuzných oborech.

Absolvent oboru Masáže a wellness je připraven:

  • vykonávat odbornou činnost při poskytování masérských služeb,
  • volit a používat přípravky v souladu s technologickými postupy,
  • uplatnit zdravotní hlediska a zásady hygieny při poskytování masérských služeb,
  • jednat s klienty, spolupracovníky a obchodními partnery,
  • vykonávat obchodně-podnikatelské aktivity v masérských službách,
  • dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci,
  • usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb,

jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje.

V hodinách praktického vyučování se žáci učí praktickým dovednostem a rozvíjejí svoji zvolenou odbornost.

Odborný výcvik probíhá na pracovištích odborného výcviku v budově školy. Při práci se zákazníkem žáci pracují s moderními přístroji, osvojují si základní provozní činnosti a dovednosti vést účetní evidenci, vhodně navazovat kontakt se zákazníkem, dodržovat zásady společenského chování, zásady osobní hygieny a hygieny provozovny.

Absolvují také odbornou praxi v rozsahu celkem 4 týdnů na smluvních pracovištích školy (v masážních salonech, ve wellness-centrech a dalších zařízeních zabývajících se péčí o tělo).

Odborná praxe je významnou a nezastupitelnou formou praktické přípravy žáků. Jejím cílem je poznat praktický výkon odborných činností zejména na úrovni zaměstnání ve veřejných službách zabývajících se péčí o tělo.

Ze strany školy je snaha spolupracovat s různými subjekty v okolí při pořádání jejich akcí, aby praktická výuka pokrývala co možná nejširší spektrum aktivit, se kterými se mohou žáci v budoucnu jako zaměstnanci nebo podnikatelé setkat.

V rámci studia se žákům umožňuje nejen nahlédnout do vyhlášených zavedených wellness zařízení, ale vykonávat zde i jejich odborné praxe. Spolupracujeme s Lázněmi Velichovky a s Lázněmi Bělohrad. Žáci tak mají možnost vyzkoušet si skutečný pracovní život a rozvíjet se ve svém vybraném oboru. S tím souvisí i odborné semináře, přednášky a pohovory, které jsou součástí vzdělávání.

1 měsíc zveřejněný

Mistrovství SPOŠ v lehké atletice konané 29.6.2022: Bára Ondrášková ze 3.EM získala 1. místo v běhu 200m i skoku do dálky a 2. místo v běhu na 800m. Adam Šašek ze 2M získal 2. místo v běhu na 200 i 400m. Oběma velká gratulace a přejeme hodně štěstí v dalších meziškolních soutěžích. ... více zdeSee Less
View on Facebook

1 měsíc zveřejněný

PobytovkaVe dnech 27.- 29. 6. 2022 žáci prvních a druhých ročníků oborů MAS, KAD a KOS na závěr školního roku absolvovali turisticko-dovednostní pobyt v Autokempu Svatá Kateřina.Žáci i učitelský doprovod vyrazili od budovy S různými trasami směr Svatá Kateřina, aby se jejich cesty neplánovaně spojily těsně před cílem. Ten den byly teploty vysoké, a tak po ubytování byly aktivity, zejména míčová a pálkové) pouze dobrovolné. Zpestření a osvěžení přineslo vodní hašteření v rámci 2M a jejich učiteli.Druhý den byla pro všechny připravena dovednostní a znalostní soutěž. Žáci si vytvořili tříčlenná družstva, která absolvovala vytyčenou trasu v areálu autokempu a jeho okolí. Po trase plnili úkoly jako například přejezd rybníku na lodičce s vlastnoručně vyrobenými pádly, přechod rybníku po lajně, střelba ze vzduchovky, anglická skladba vět, prolézačka, či vis na laně. Vyhodnocení proběhlo podle jednotlivých tříd, kdy výsledky byly vcelku překvapivě vyrovnané. Den zakončily opět míčové hry a táboráky.Trochu vzrušení přinesl noční déšť, který přidělal drobné vrásky učitelům nad cestou zpět. Nakonec všichni zdárně dorazili do výchozího místa nebo domů. ... více zdeSee Less
View on Facebook

1 měsíc zveřejněný

Rozloučení třídy 3.EM s třetím ročníkem v tenisovém klubu TC Dvůr Králové n/L. ... více zdeSee Less
View on Facebook

2 měsíců zveřejněný

Dne 9.6.2022 žáci 3.M absolvovali obhajobu svých ročníkových prací z předmětu Rekondice a regenerace. Každý si mohl připravit prezentaci k tématu své práce (relaxace, regenerace, rekondice, kompenzace), kterou měl obhájit před komisí. Nervozita byla veliká, ale nakonec jsme to všichni zvládli. Závěrem nešlo tak úplně o známky, ale především o to, jak se připravit na maturitu, která se blíží.Kodymová, Kaňková 3.M ... více zdeSee Less
View on Facebook