Mgr. Hana Veiglová

e-mail: veiglova.hana@sposdk.cz
tel: 725 921 210

Konzultační hodiny: 

Pondělí            8:00 – 15:00

Úterý               9:30 – 18:00

Pátek              8:00 – 15:00

(pouze v průběhu školního roku)

Ke konzultaci se prosím objednávejte přes Teams nebo emailem – veiglova.hana@sposdk.cz. Pro akutní kontakt můžete použít telefon 725 921 210.

Konzultace probíhají většinou v pracovně v přízemí budovy domova mládeže a ředitelství (budova A+D) – č. dveří 150, po domluvě se lze sejít v provizorních pracovnách na jednotlivých budovách školy.

Na školní psycholožku se mohou obracet žáci i jejich zákonní zástupci při řešení nejrůznějších osobních, rodinných nebo studijních obtíží, při zvažování vhodnosti zvoleného oboru či následného pokračování profesního směřování, nebo pro spolupráci na osobním rozvoji.

Individuální konzultace nabízí také učitelům.

Dle aktuálních potřeb školy a třídních učitelů se věnuje práci s třídními kolektivy, která může být zaměřena například na podporu komunikace, spolupráce a zdravých vztahů ve třídě, nebo může jít o besedy na odborná psychologická témata.

Spolupracuje s výchovnými poradkyněmi a metodičkou prevence v rámci Školního poradenského pracoviště, se školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC) a v případě potřeby i s jinými odborníky.

Veškerá činnost školní psycholožky je důvěrná a podléhá Etickému kodexu práce školních psychologů.