Jsme partnerem projektu

Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji I

(I-KAP KHK I)

 

 

 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008508

Zahájení realizace projektu: 1. 1. 2018

Ukončení realizace projektu: 31. 12. 2020

Celkové náklady projektu: 94 188 207,20 Kč (z toho 85 % podíl EU, 10 % podíl státního rozpočtu, 5 % vlastní zdroje)

Název projektu = Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji I

 Anotace projektu – zkratka projektu = I-KAP KHK I:

Projekt IKAP je implementačním nástrojem, jehož cílem je napomoci zlepšení řízení škol, zvýšení kvality procesu vzdělávání a odborně-vzdělanostní úrovně ped. pracovníků společně s vytvořením kvalitního adaptabilního zázemí pro jejich rozvoj.

SŠIS je partnerem projektu: č.  13  

SŠIS je zapojena do realizace aktivity KA3 – Podpora polytechnického a odborného vzdělávání.

SŠIS bude realizovat následující aktivity:

  • Kroužky IKT pro žáky ZŠ a SŠ
  • Exkurze pro žáky SŠ a ZŠ
  • Projektové dny v oblasti přírodovědného vzdělávání pro žáky ZŠ (za účasti ped. ZŠ)
  • Školení v oblasti kybernetické bezpečnosti pro pedagogy

 


 

V rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji I, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008508 realizujeme kroužky pro žáky …

 

Kroužek robotiky pro ZŠ

Min 1x za měsíc

Min 2hod / měsíc

Kroužek se zabývá výukou robotiky pro základní školy. K výuce v kroužku využíváme jednodeskové mikropočítače v kombinaci s čidly. V kroužku jsou vymyšleny zábavné příklady, které lze snadno použít i v praktickém životě. Velký přínos pro účastníky kroužku je v rozvoji polytechnického vzdělávání a algoritmizaci.

 

 

Kroužek grafiky pro SŠ

Min 1x za měsíc

Min 2hod / měsíc

Kroužek je zaměřen na výuku 3D grafiky na středních školách. Tento kroužek rozvíjí nejen polytechnické vzdělávání, ale i grafické cítění při modelování. Pro výuku grafiky využíváme moderní přístroje a software. Mezi nejzajímavější patří 3D scanner, 3D tiskárna a Blender. V softwaru se žáci naučí od základní i pokročilé metody modelování.