Expozice textilního tisku

V prostorách bývalých dílen SŠIS na nábřeží Jiřího Wolkera jsou umístěny exponáty, které návštěvníkům přiblíží způsoby, druhy a možnosti potisku textilu. Díky původním strojů, doplněných množstvím vzorníků, látek či modrotiskovou dílnou nahlédnete pod pokličku nejen tiskařům, ale i designérům, rytcům a vzorkařům. V expozici jsou nainstalovány textilní stroje a další předměty přepravené většinou ze zaniklého Muzea textilu v České Skalici. Najdeme zde exponáty ze sbírek, které představují jedinečný soubor dokladů vývoje textilnictví a především textilního tisku v České republice i v zahraničí. Mimo jiné je zde nainstalována téměř 150 let stará perotina, doposud funkční tiskařský stroj vážící několik tun.

Sbírky se začaly formovat díky „Tekstilní a krajinské výstavě“, která se konala v roce 1936 ve Dvoře Králové nad Labem. V letech 1949–1953 byla expozice majetkem města Dvůr Králové nad Labem, následně ji do roku 1962 spravovalo UPM a v letech 1963–2007 královédvorský textilní podnik TIBA. Textilnímu muzeu ve Dvoře Králové nad Labem byla v minulém století vyhrazena část Mayerovy továrny, později část Neumannovy vily v dnešním Safari Parku, kde byly umístěny také sbírky městského muzea. Po uzavření Muzea textilu v České Skalici, k němuž došlo v roce 2017, je část sbírek zpátky ve Dvoře Králové nad Labem, který má bohatou historii textilního průmyslu a v minulosti se mu také proto říkalo „český Manchester“.

+420 730 141 819

textil@muzeumdk.cz

Moc pěkný rozhovor s Ing. Josefem Jiránkem o vizi textilního muzea ve Dvoře Králové. Dnes už víme, že se tato vize naplnila a máme na střední škole SŠIS Expozici textilního tisku. Pan Ing. Jiránek byl jedním z hlavních tahounů této úžasné myšlenky. Tímto velký dík.