Název oboru: Hotelnictví
Kód oboru:
68-42-M/01
Délka studia: 
4 roky
Způsob ukončení studia: 
Maturitní zkouška

Obor je ukončen a dobíhá čtyřletý cyklus.