Projekt Maják – síť kolegiální podpory

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000517

Projekt řeší vytvoření sítě center kolegiální podpory (CKP), která budou podporovat pedagogy při získávání a předávání dobrých zkušeností, přístupů a metod ve výuce předmětů fyziky a chemie se zaměřením na motivaci a rozvíjení zájmu žáků o tyto předměty. Využity budou dobré praktické zkušenosti zahraničních pedagogů a českých pedagogů napříč celou ČR. Na realizaci projektu se budou podílet a účastnit se jednotlivých aktivit CKP pedagogové ZŠ a SŠ z celé ČR.

Cílem projektu je vytvořit podmínky pedagogům ZŠ a SŠ pro získávání nových poznatků podporujících zvyšování zájmu žáků o studium především předmětů fyzika a chemie. Ověřovat si je v praxi a sdílet vlastní řešení. Cíle bude dosaženo prostřednictvím realizace činností organizovaných CKP a dalších aktivit.

Mikroweb projektu Maják

Plán aktivit projektu

Datum konání akce/aktivity Čas zahájení akce/aktivity Čas ukončení akce/aktivity Místo konání akce/aktivity
5.6. 14:00 16:00 SŠIS Dvůr Králové n. Labem
9.9. 14:00 16:00 SŠIS Dvůr Králové n. Labem
14.10. 14:00 16:00 SŠIS Dvůr Králové n. Labem
4.11. 14:00 16:00 SŠIS Dvůr Králové n. Labem
12.12. 14:00 16:00 SŠIS Dvůr Králové n. Labem

Online formulář

Zeptejte se a my vám rádi odpovíme.

  Maják výstupy  – výsledky sdílení mezi pedagogy v praxi

  závěr CKP - TALENT

  Měření teploty v chladničce

  Tepelná kapacita

  Vliv proudění vzduchu na ochlazování tělesa

  Teplo a jeho pohlcování a vyzařování

  Var vody za sníženého tlaku

  Galvanický článek z ovoce a zeleniny

  Hustota kapalin

  Vozítko s ultrazvukovým senzorem

  Simulace termostatu

  Simulace vodní, větrné turbíny

  Měření intenzity světla

  Pneumatický zvedák

  Metronom

  Větrník

  Elektromobil

  Ozobot

  OZOBOT den stromů

  Měření pH kapalin

  OZOBOT bifenyl

  LEGO ovládání robota

  LEGO jízda po černé čáře

  EV3 čtení barev

  EV3 trezor

  Měření napětí z ovoce a zeleniny

  Atmosférický tlak

  Digitální hlas

  nový OZOBOT

  iTriangle - dálkové senzory

  iTriangle - Meteostanice